Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Krynica Forum 2023. Partnerstwo samorządów we wspieraniu gospodarki

Biznes i gospodarka
14 września 2023
Partnerstwo samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju gospodarki – o tym rozmawiali eksperci, naukowcy i samorządowcy podczas drugiego Krynica Forum 2023 Empowering the Region.

W dyskusji „Partnerstwo samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju gospodarki” uczestniczyli wicemarszałek Józef Gawron, Paweł Kukla – Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej i Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa, Prezes Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Dyskusję moderował Sebastian Chwedeczko – Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Okrągła rocznica 20 lat działalności Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski to ważny przyczynek dyskusji na temat partnerstwa samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju gospodarczego.

Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski została powołana w październiku 2003 roku jako ciało opiniodawczo-doradcze Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawach polityki rozwoju gospodarczego województwa.

O tym, jak wygląda współpraca w ramach Komisji Wspólnej mówił wicemarszałek Józef Gawron.

Przykład Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski jest znakomitym potwierdzeniem tego, że współpraca samorządu i przedstawicieli przedsiębiorstw daje wymierne efekty i korzyści dla obu stron – władze regionalne czy lokalne mogą skonsultować i uzyskać opinię na temat planowanych czy wdrażanych działań, a reprezentanci przedsiębiorców mogą nie tylko mieć realny wpływ na kształt tych działań, ale również pozyskiwać wartościowe informacje dotyczące bieżących tematów związanych z sytuacją gospodarczą czy np. przedsięwzięciami na rzecz wsparcia innowacyjności firm.

- mówił wicemarszałek Józef Gawron.

Współdziałanie w ramach różnego rodzaju gremiów pozwala zatem tworzyć regionalne czy lokalne fora wymiany wiedzy i dobrych praktyk, ale i jest miejscem, gdzie sygnalizowane są problemy i gdzie można szukać rozwiązać dla tematów szczególnie trudnych

- dodał wicemarszałek Gawron.  

Jak zaznaczył wicemarszałek regionu bieżąca sytuacja gospodarcza związana z wojną na Ukrainie spowodowała, że współpraca w ramach Komisji Wspólnej nabrała szczególnego znaczenia.

Opinie Członków Komisji stanowią bardzo ważny i pomocy „głos”, który podpowiada nam nie tylko, jaką ścieżkę działania wybrać przy projektowaniu i wdrażaniu zasadniczych dla województwa strategii i programów. Komisja podejmowała również sprawy trudne i skomplikowane, jak np. kwestię przygotowania Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej w czasie pandemii COVID-19 czy wpływu sytuacji na Ukrainie na gospodarkę małopolskich przedsiębiorców

- dodał wicemarszałek Józef Gawron.  

Podczas panelu omówione zostały również wspólne wysiłki podejmowane przez samorząd gospodarczy i samorząd terytorialny na rzecz wspierania życia gospodarczego, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Małopolski i regionów.

O współpracy na poziomie jednostek samorządu terytorialnego w ramach Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski mówiła Małgorzata Małuch.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/AKC