Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska stawia na lokalne inicjatywy edukacyjne

Fundusze europejskie
28 marca 2024
Fundusze Europejskie pomogą w rozwoju dzieci i młodzieży. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę dotyczącą uruchomienia naboru wniosków na lokalne inicjatywy edukacyjne w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży. Na wnioskodawców czeka ponad 11 mln zł.

Dzięki Funduszom Europejskim dzieci i młodzież będą mogły poszerzać wiedzę i umiejętności w znanym sobie i bezpiecznym środowisku, tu, gdzie na co dzień uczą się, bawią i mieszkają. Przedsięwzięcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, wspierające ich rozwój, profilaktykę dobrostanu psychicznego i emocjonalnego oraz edukacja ekologiczna. To wybrane przykłady działań, które niebawem realizowane będą w lokalnych społecznościach.

Kto może złożyć wniosek? 

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie podmiot działający lokalnie (tj. posiadający siedzibę, filię, delegaturę, lokalny oddział, inną formę działalności (zorganizowaną reprezentację) na terenie objętym wsparciem w projekcie) i znający sytuację oraz problemy wspieranych społeczności.

Wnioskodawca może złożyć w naborze tylko jeden wniosek i nie może występować jako partner w jakimkolwiek innym projekcie, co do którego wniosek został złożony w naborze. Jeśli dany podmiot jest partnerem w projekcie – nie może już wystąpić jako wnioskodawca i partner w innym projekcie.

Na ile mogą liczyć wnioskodawcy?

Minimalna wartość projektu wynosi 25 tys. zł, a wartość maksymalna to 100 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%. Wymagany wkład własny do projektu to 10%.

Jakie działania mogą uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą uzyskać działania zwiększające szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, prowadzące do ich wszechstronnego rozwoju oraz większych szans na rynku pracy, służące rozwojowi szerokiego zestawu umiejętności i kompetencji. Środki z unijnej dotacji będzie można też przeznaczyć na wsparcie dla rodziców i opiekunów prawnych, działania edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej, w szczególności uwrażliwiające na problem zmian klimatycznych i zagrożeń z nich wynikających.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski będzie można składać od 28 marca 2024 r. do 23 maja 2024 r. do godz. 15.00 w systemie elektronicznym IGA.

Gdzie szukać informacji?

Nabór wniosków jest organizowany za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin naboru wraz z załącznikami, jak również kontakt telefoniczny do organizatora oraz do odpowiedniego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, można znaleźć na stronie internetowej programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

 

Galeria zdjęć