Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

System Koordynacji Marki Małopolska

Budowanie spójnej marki Małopolska nie byłoby możliwe bez współpracy z instytucjami województwa. Skuteczna współpraca powinna polegać na wspólnym planowaniu i prowadzeniu działań marketingowych. Właśnie te przesłanki stały się impulsem do powstania Systemu Koordynacji Marki Małopolska.  
To pierwsze w skali kraju, systemowe podejście do koordynacji działań marketingowych realizowanych przez województwo. Służy kreowaniu i umacnianiu marki regionu.
System Koordynacji Marki Małopolska to kodeks współpracy województwa z podmiotami w zakresie marki Małopolska przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w maju 2016 r.
Jego główny cel to skoordynowanie i uspójnienie komunikacji marki Małopolska prowadzonej przez instytucje województwa, poprzez ustalenie zasad współpracy w ramach podejmowanych działań marketingowych.

Na zdjęciu puzzle w kolorach Małopolski.

W politykę budowania spójnej marki Małopolska zaangażowanych jest ponad 100 podmiotów, w tym departamenty Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne, wybrane wojewódzkie osoby prawne, spółki kapitałowe oraz stowarzyszenia, w tym Małopolska Organizacja Turystyczna

System Koordynacji Marki Małopolska reguluje zasady współpracy tych wszystkich podmiotów w zakresie budowania spójnej marki Małopolska. Polega ona między innymi na tworzeniu wspólnych rocznych planów działań marketingowych, planów zakupu materiałów promocyjnych przez jednostki; opracowaniu kalendarium działań marketingowych, projektowaniu wszelkich materiałów graficznych w oparciu o założenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego; czy opracowaniu wspólnego katalog podstawowych materiałów promocyjnych województwa małopolskiego.

Grafika promocyjna.