Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych – niesformalizowana platforma współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi powstało w 2003 roku. Obecnie MFOP jest stałym punktem współpracy samorządu województwa małopolskiego z organizacjami pozarządowymi na trwałe wpisanym w coroczny kalendarz owej współpracy.

Forum jest otwartą i dobrowolną formą współpracy. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe. Dzięki tej płaszczyźnie współpracy możliwe jest nie tylko wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, wymiana doświadczeń, promocja dobrych przykładów, czy też upowszechnianie dobrych praktyk, ale również podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych poprzez organizowane w ramach Forum, warsztaty, szkolenia oraz panele dyskusyjne.

Forum jest także cenną platformą porozumienia dla samych organizacji pozarządowych. Wykładowcy zapraszani na Forum to doświadczeni eksperci od lat zajmujący się problematyką III sektora, którzy doskonale znają szanse i trudności, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe w codziennej rzeczywistości. Tematyka i zagadnienia omawiane na Forum są bardzo różnorodne niemniej jednak tak dobierane, aby w jak najszerszym stopniu korespondowały z oczekiwaniami małopolskiego sektora pozarządowego.

Poprzednie edycje Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych: