Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Badania w Turystyce

Piktogramy turystyczne

Ruch turystyczny w Województwie Małopolskim w 2023 r.

Metodologia
Badania ruchu turystycznego w Województwie Małopolskim w 2023 r. zostało zrealizowane w oparciu o wywiad bezpośredni prowadzony przez ankieterów z wykorzystaniem papierowego kwestionariusza ankiety (PEPI – Paper and Pencil Interviewing), metodą pozyskania danych z hurtowni danych teleinformatycznych dla dwunastu miesięcy 2023 roku (są to dane o charakterze obserwacyjnym, rejestrujące rzeczywiste zachowania, pozyskane przez aplikacje i strony mobilne wykorzystywane przez użytkowników smartfonów) oraz analizie danych zastanych (desk research).
Badanymi ankietowymi były osoby odwiedzające Małopolskę określane w zaleceniach statystycznych UNWTO mianem turystów (korzystający przynajmniej z jednego noclegu) oraz odwiedzających jednodniowych, które przybyły w celu poznawczym, wypoczynkowym, zawodowym, religijnym, rodzinnym, zdrowotnym i innych. W badaniach pominięto przyjezdnych, którzy deklarowali pobyt przekraczający 90 dni.
Minimalną liczebność próby oraz operat losowania ustalono w oparciu o dane GUS z roku 2023, dotyczące wykorzystania obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania.
Ustalono, że próba o liczebności n=5 100 osób gwarantuje dokładność oszacowania na poziomie 1,5%. 

Wyniki i wnioski

  • Rok 2023 był pierwszym rokiem od czasów pandemii, kiedy zaobserwowano znaczący rozwój przemysłu turystycznego w Małopolsce, po kryzysie związanym z pandemią COVID-19 i działaniami wojennymi na Ukrainie. Rozmiary ruchu turystycznego w Małopolsce w 2023 r. zwiększyły się do wielkości 20,8 mln osób tj. o blisko 23 % więcej w stosunku do 2022 r. i przekroczyły magiczny próg roku 2019 (czyli roku przed pandemicznego) o 16,5 %.
  • Przyrost dotyczył zarówno odwiedzających z Polski (o 8,3 % więcej niż rok wcześniej, tj. do wielkości 17,55 mln osób) ale przede wszystkim i wreszcie odwiedzających zagranicznych (aż prawie 5,5 - krotnie więcej niż w 2022 r. tj. do wielkości 3,25 mln osób - w roku 2022 było to zaledwie 0,75 mln osób).
  • Wpływy Małopolski z turystyki w regionie wyniosły ponad 13 mld zł (dokładnie 13,03 mld zł), to o 16,2 % więcej niż w 2022 r.
  • Wśród turystów zagranicznych najwięcej osób odwiedzających Małopolskę pochodziło z Wielkiej Brytanii (24,5 %), a następnie USA (15,5 %) i Niemiec (13,6 %). W grupie gości zagranicznych największy progres podróży turystycznych zanotowano z rynku USA oraz ZEA (w roku 2023 wielkości podróżnych z tych rynków zostały podwojone).
  • Wśród turystów krajowych dominowali Małopolanie (24,5 %) a następnie mieszkańcy Mazowsza (11,8 %), Śląska (11,6 %) oraz województw : dolnośląskiego (8,3 %) i wielkopolskiego (7,3 %).
  • Na liście najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Małopolsce znalazły się: Tatrzański Park Narodowy, Energylandia, Kopalnia Soli w Wieliczce, Rynek Główny w Krakowie, Pieniński Park Narodowy, Wawel, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, ul. Krupówki w Zakopanem i góry Małopolski.
  • Absolutnie dominującym celem przyjazdów do Małopolski był wypoczynek, turystyka aktywna i  zwiedzanie zabytków.

Lata poprzednie