Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska - cel podróży

Logotypy

grafika promocyjna

„Małopolska – cel podróży” to projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3.1. Promocja Gospodarcza Małopolski, realizowany w partnerstwie przez Małopolską Organizację Turystyczną (Partner Wiodący), Województwo Małopolskie (Partner) oraz Miasto Kraków (Partner).

Celem projektu jest odbudowa przyjazdów turystycznych do Krakowa i Małopolski w związku z pandemią COVID-19, która spowodowała kryzys na rynku turystycznym, w szczególności drastyczny spadek zagranicznych podróży turystycznych do Krakowa i Małopolski, co wpłynęło na bardzo trudne położenie branży turystycznej. Założeniem jest wsparcie w ożywianiu i stymulowaniu na nowo ruchu turystycznego zagranicznego w Krakowie i Małopolsce, a tym samym wzmacnianie koniunktury na produkty i usługi turystyczne.

Powyższe realizowane będzie poprzez prowadzenie kampanii promocyjnej o charakterze wizerunkowo-produktowym na rynkach międzynarodowych, strategicznych dla przyjazdów turystycznych do Krakowa i Małopolski opartej o bezpośrednie działania promocyjne w Internecie (Google Ads, social media – FB i IG, YouTube, portale rezerwacyjne – Województwo Małopolskie) oraz w ramach działań eventowych, targowych oraz misji gospodarczych (Małopolska Organizacja Turystyczna  i Miasto Kraków). Działania będą realizowane na następujących rynkach: niemiecki, brytyjski, Stany Zjednoczone Ameryki, Austria, Szwajcaria, Włochy, Kraje Skandynawskie (Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia) oraz Polska. Targetem działań promocyjnych będzie szeroko rozumiany turysta z w/w rynków a także przedstawiciele MICE, m.in. profesjonalni organizatorzy konferencji, kongresów i wyjazdów motywacyjnych działający na zlecenie firm i stowarzyszeń – międzynarodowe firmy PCO, DMC, core PCO; stowarzyszenia branżowe, w tym organizujące cykliczne kongresy międzynarodowe; przedstawiciele świata nauki i biznesu; pracownicy firm zajmujący się organizacją wyjazdów służbowych; pracownicy korporacji. Grupą docelową wsparcia będą małopolscy przedsiębiorcy z sektora turystycznego. Planowane działania promocyjne mają służyć odbudowaniu ruchu turystycznego do Małopolski, a więc służyć będą całej branży turystycznej.

Termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2021-2023.

Całkowita wartość projektu wynosi 24 000 000 zł.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 24 000 000 zł (100 %).

#FunduszeEuropejskie

Pisali o nas: