Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Dobre praktyki w zakresie wspierania sukcesji

Na świecie funkcjonuje wiele rozwiązań w obszarze wspierania właścicieli firm w przekazaniu biznesu kolejnemu pokoleniu. Niektóre z państw zachodnioeuropejskich mogą pochwalić się kilkupokoleniową tradycją dziedziczenia. Międzynarodowa współpraca i wymiana doświadczeń, daje możliwość  poznania najlepszych praktyk w tym zakresie.

Platformą która stanowi bazę wiedzy nt. dobrych praktyk stosowanych przez regiony Europy, w różnych obszarach jest m.in. Baza programu Interreg Europe

STOB regions – Succession and Transfer of Business in Regions (STOB regions – Sukcesja i Transfer Firm w Regionach) – Interreg Europe STOB regions

W oparciu o tę bazę oraz wiedzę zdobytą podczas wdrażania projektu „STOB regions – Sukcesja i Transfer Firm w Regionach” powstało poniższe zestawienie dobrych praktyk w zakresie wspierania sukcesji. The „succession-in-germany” information platform
Platforma oferująca wskazówki i informacje w obszarze transferu biznesu adresowana do różnych grup docelowych procesu sukcesji. 
Partner: Berlin School of Economics and Law
Lokalizacja: Berlin, Niemcy 

The „succession wiki”: a comprehensive on line lexicon for business transfer
Kompleksowy leksykon on-line dostarczający wiedzy w obszarze transferu biznesu. Zawiera ponad 400 unikalnych i naukowo zweryfikowanych artykułów nt. sukcesji.
Partner: Berlin School of Economics and Law
Lokalizacja: Berlin, Niemcy 

The „success-o-meter”: a self-assessment tool for knowledge in business transfer
Miernik zdolności sukcesyjnej to kwestionariusz online zawierający 16 pytań dot. kwalifikowalności podmiotu w przyszłym procesie sukcesji.
Partner: Institute for Entrepreneurship, German Mittelstand and Family Firms EMF 
Lokalizacja: Berlin, Niemcy 

The Emergency Manual
Instrukcja awaryjna zawiera istotne informacje i wytyczne, aby zapewnić kontynuację firmy w przypadku nagłego zdarzenia (wypadek, śmierć).
Partner: Hamburg Chamber of Commerce 
Lokalizacja: Hamburg, Niemcy

Nexxt-change 
Krajowa platforma podmiotów działających w obszarze sukcesji. Ma na celu kojarzenie potencjalnych kupców i sprzedających. Celem platformy Nexxt-Change jest zebranie w jednym miejscu zainteresowanych sukcesją przedsiębiorców. Projekt prowadzony jest w oparciu o szerokie partnerstwo (instytucje finansowe, partnerzy regionalni itp.). Rocznie na platformie pojawia się około 20k ofert zakupu lub sprzedaży.
Partnerstwo: Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii, KfW Bankengruppe, Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Federacja Niemieckiego Rzemiosła, Federacji Niemieckich Banków Spółdzielczych oraz Niemieckiego Banku Oszczędności i Stowarzyszenia Giro.
Lokalizacja: Berlin, Niemcy 

Southwest Finland Regional Business Transfer Platform (RBTP)
Regionalna platforma (one-stop-shop) zapewnia kompleksowe wsparcie i usługi doradcze w zakresie przenoszenia własności przedsiębiorstw, w tym oferuje giełdę ofert, w formie kupię lub sprzedam. Platforma zapewnia dostęp do sieci partnerów specjalizujących się w tematyce sukcesji oraz tych świadczących usługi eksperckie.
Partner: Federation of Finnish Enterprises
Lokalizacja: Południowo-Zachodnia Finlandia

 Local Transfer Network
Formuła sieci lokalnej dla menedżerów i właścicieli nowej generacji (następców). Spotkania w małych grupach realizowane są w obszarze kompetencji niezbędnych do przejęcia firmy w okresie  dwóch lat i wspomagane są przez organizację zewnętrzną. 
Partnerstwo: Growth Forum Syddanmark
Lokalizacja: Syddanmark, Dania

The Business Mentoring Service
Usługa mentoringu biznesowego oferuje zindywidualizowane przygotowanie do założenia nowej firmy lub przejęcia istniejącej.
Partner: Ministry of Labour, Social Affairs, Health, Women and Family
Lokalizacja: Brandenburg, Niemcy

Strategisk Generations- & Ejerskifte
Regionalny program sukcesji dla właścicieli i zarządców w 9 gminach regionu Danii południowej. Program opiera się na spotkaniach z doradcą gdzie kładziono największy nacisk na sukcesję biznesową. 
Partner: Udvikling Fyn – Erhvervshus Fyn P/S
Lokalizacja: Syddanmark, Dania

Andalusia Emprende, support to business transfer
Andalusia Emprende to sieć ponad 262 ośrodków przedsiębiorczości wspierających transfer biznesu w Regionie Andaluzji.
Partnerstwo: Andalucía Emprende
Lokalizacja: Andaluzja, Hiszpania

Network of Universities offering family Business Courses
Sieć katedr biznesu rodzinnego na 37 hiszpańskich uniwersytetach oferuje szkolenia i badania w celu ochrony i wzmocnienia hiszpańskich firm rodzinnych.
Partner: Chamber of Commerce of Seville
Lokalizacja: Andaluzja, Hiszpania

Succession in rural area
Program wspiera procesy przekazania ziemi młodym następcom na obszarach wiejskich.
Partner: Ministry of Agriculture, Forestry and Food
Lokalizacja: Zahodnia Słowenia