Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Chemia

Małopolscy przedsiębiorcy na targach KOMPOZYT EXPO

Małopolscy przedsiębiorcy na targach KOMPOZYT EXPO

Definicja proponowana przez Grupę Roboczą ds. specjalizacji Chemia obejmuje w szczególności programy zmierzające do implementacji nowych związków, materiałów i technologii chemicznych, w tym rozwiązań z dziedziny inżynierii chemicznej, w obszarach (9 dziedzinach) związanych z ochroną zdrowia; rolnictwem, przemysłem rolno-spożywczym, drzewnym i celulozowo-papierniczym; chemią biologiczną i środowiskową; energetyką; surowcami naturalnymi; gospodarką odpadami; materiałami dla potrzeb budownictwa i transportu; zaawansowanymi materiałami i nanotechnologiami; sensorami. Jej brzmienie zostało wprost zaczerpnięte z dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI).

W delimitacji, której podstawą były kody PKD, w 2014 roku zidentyfikowano 249 podmiotów z branży Chemia. Najwięcej z nich zajmuje się produkcją wyrobów (16,9%), a także opakowań z tworzyw sztucznych (15,7%). Niewiele mniej produkuje farby, lakiery i podobne powłoki, farby drukarskie i masy uszczelniające (14,9%). 47% podmiotów zlokalizowanych jest na terenie Krakowa. Pod względem liczby zatrudnionych wśród zidentyfikowanych przedsiębiorstw funkcjonuje 79,2% mikro-, 13% małych, 6,8% średnich i 1,2% dużych przedsiębiorstw.

Przemysł chemiczny jest ważną gałęzią małopolskiej gospodarki. Zlokalizowane w Tarnowie, Oświęcimiu i Alwerni zakłady chemiczne są znaczącymi pracodawcami w regionie oraz producentami wyrobów o strategicznym dla gospodarki polskiej znaczeniu. Grupa Azoty z siedzibą w Tarnowie-Mościcach jest wiodącym producentem poliamidów, kopolimerów acetalowych oraz kaprolaktamu. W ich ofercie znajdują się również: tworzywa sztuczne, półprodukty z tworzyw sztucznych, surowce do produkcji tworzyw sztucznych, nawozy mineralne oraz chemikalia. Firma posiada własny zakład badawczy, a także współpracuje z zewnętrznymi jednostkami badawczymi w kraju i zagranicą. Synthos S.A. w Oświęcimiu, podobnie jak tarnowskie Azoty, należą do sektora wielkiej syntezy organicznej. Zakład wytwarza m.in. tworzywa polistyrenowe, dyspersje winylowe i kauczuki emulsyjne, których jest czołowym producentem w Europie. Tymczasem Zakłady Chemiczne „Alwernia S.A.” specjalizują się w produkcji związków fosforu, związków chromu, materiałów paszowych oraz nawozów rolniczych i ogrodniczych.