Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Definicja wypracowana przez Grupę Roboczą ds. specjalizacji ICT obejmuje 15 dziedzin: Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne, Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej, Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, Technologie informatyczne wspomagające produkcję żywności wysokiej jakości, Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, Systemy Inteligentnego projektowania i zarządzania budynkami, Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, Nowoczesne technologie gospodarowania zasobami i surowcami naturalnymi oraz wytwarzanie ich substytutów, Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty, Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe, Inteligentne sieci, integracja systemów i technologie geoinformacyjne, Elektronika oparta na polimerach przewodzących, Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych, Optoelektroniczne systemy i materiały oraz Inteligentne technologie kreacyjne.

Zgodnie z syntetyczną definicją zawartą w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI), ICT dotyczą w szczególności wszelkich działań obejmujących produkcję i wykorzystanie urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej.

W delimitacji, której podstawą były kody PKD, w 2014 roku zidentyfikowano 1 179 podmiotów z branży ICT. Najwięcej z nich związanych było z działalnością portali internetowych (32,5%) i przetwarzaniem danych oraz hostingiem (22,8%). Tymczasem 21,2% zajmuje się produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych. 58,1% podmiotów zlokalizowanych jest na terenie Krakowa. Pod względem liczby zatrudnionych wśród zidentyfikowanych przedsiębiorstw funkcjonuje 95,4% mikro-, 3,6% małych, 0,8% średnich i 0,2% dużych przedsiębiorstw.

Małopolskę cechuje niskie wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach. W 2014 r. dostęp do internetu posiadało 91,7% przedsiębiorstw, co sytuuje region poniżej średniej krajowej wynoszącej 93,1%. W 2014 r. małopolskie firmy gorzej niż w innych województwach wypadały pod względem posiadania stron internetowych (66,5% wobec 70,7% dla województwa mazowieckiego). Należy też podkreślić, że wartość tego wskaźnika spada począwszy od 2012 r. w większości porównywanych regionów (oraz średnio dla Polski), co można wiązać m.in. z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji z klientem (np. portale społecznościowe). Przedsiębiorstwa z Małopolski nie należą do najbardziej aktywnych w wykorzystywaniu internetu do kontaktów z administracją publiczną (82,4% w 2013 r., wobec 93,4% w województwie śląskim i średniej dla Polski – 88%). Małopolska jest regionem o wysokiej koncentracji firm z branży ICT. Zgodnie z wynikami badań opublikowanych w TOP 200 Computerworld – ICT Market in Poland, Małopolska zajmuje drugie miejsce wśród województw o najwyższym wskaźniku zatrudnienia w sektorze ICT – 4 158 pracowników.