Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rozwój Kolei Małopolskich poprzez zakup nowoczesnych pociągów

Poniżej projekty realizowane na rzecz rozwoju małopolskich kolei

  • „Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich”

Zakup 13 szt. fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w wersji czteroczłonowej (8 szt.) i pięcioczłonowej (5 szt.) przeznaczonych do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej. Województwo Małopolskie 30 marca 2016 roku podpisało umowę z Newag S.A. na dostawę wszystkich pociągów do 15 lutego 2017 r. oraz kompleksową obsługę gwarancyjną, serwis i utrzymanie. Operatorem pojazdów jest wojewódzki przewoźnik - Koleje Małopolskie Sp. z o.o. Pierwsze składy wyjechały na małopolskie tory już w grudniu 2016 r.

Cele projektu:
Inwestycja w zakup nowych pojazdów szynowych to kolejny etap budowania strategii transportu zintegrowanego. Celem strategicznym projektu jest poprawa i wzmocnienie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa małopolskiego poprzez odnowę parku taborowego.

Realizacja projektu przyczyniła się do:
- rozwoju sieci linii w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA);
- zmniejszenia natężenia ruchu drogowego (dzięki licznym zaletom nowego taboru nastąpi przejęcie ruchu pasażerskiego przez transport kolejowy z gałęzi transportu mniej przyjaznych dla środowiska, głównie z transportu drogowego);
- zwiększenia komfortu podroży (m.in. przyjazna kolorystyka wnętrza; ergonomiczne, profilowane fotele; nowoczesne automaty biletowe z możliwością płatności gotówkowej i bezgotówkowej, w walutach PLN i EUR; sieć WI-FI oraz klimatyzacja);
- poprawy bezpieczeństwa pasażerów;
- zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejęcie ruchu pasażerskiego przez transport kolejowy z gałęzi transportu mniej przyjaznych środowisku (przede wszystkim z transportu drogowego) oraz dostosowanie oddziaływania kolei na środowisko do poziomu wymaganego przez prawo (redukcja niektórych uciążliwości związanych z infrastrukturą kolejową, np. hałasu);
- poprawy dostępności głównych ośrodków gospodarczych Małopolski

Efekty:
- zwiększenie taboru kolejowego regionalnych przewozów pasażerskich o 13 nowoczesnych, cichych, bezpiecznych i komfortowych pociągów, które jednocześnie będą odpowiadać na potrzeby pasażerów niepełnosprawnych o ograniczonej mobilności;
- zwiększenie liczby ludność korzystającej z regionalnej komunikacji kolejowej.
Wartość projektu: 305 217 560,00 PLN
- dofinansowanie UE: 175 717 855,13 PLN (Poddziałanie 7.2.1 RPO: Tabor kolejowy)
- wkład budżetu województwa: 129 499 704,87 PLN
- Fundusz Kolejowy: 14 335 731,38 PLN
Lata realizacji: 2015-2017

  • „Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - POIiŚ)”

Cele projektu:
Zwiększenie dostępności kolejowej regionu, poprzez zakup nowego taboru kolejowego, służącego do przewozów na terenie województwa małopolskiego (linie kolejowe, na których będą świadczone usługi w zakresie transportu kolejowego z wykorzystaniem zakupionego taboru, będą wynikały z umów z operatorami świadczącym usługi w zakresie transportu kolejowego). Inwestycja obejmuje zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby przewozów pasażerskich o charakterze aglomeracyjnym wraz z kompleksową pięcioletnią usługą serwisowo - utrzymaniowo - naprawczą zakupionego taboru kolejowego (koszty serwisu stanowią koszt niekwalifikowany w ramach POIiŚ). Zakupione zostaną 4 nowe elektryczne zespoły trakcyjne w wersji czteroczłonowej.

Realizacja projektu przyczyni się do:
- rozwoju sieci liniowej w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA);
- ograniczenia ruchu drogowego;
- zwiększenia komfortu podróżowania;
- poprawy bezpieczeństwa pasażerów;
- zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejmowanie ruchu pasażerskiego koleją z mniej przyjaznych środowisku gałęzi transportu (głównie z transportu drogowego) oraz dostosowanie wpływu kolei na środowisko do poziomu wymaganego przez prawo (zmniejszenie niektórych niedogodności związanych z infrastrukturą kolejową np. hałas);

Planowane efekty:
- zwiększenie taboru regionalnego transportu pasażerskiego o 4 nowoczesne, ciche, bezpieczne i komfortowe pociągi, które jednocześnie zaspokajają potrzeby pasażerów niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej

Wartość projektu: 110 161 348,84 PLN
- dofinansowanie z UE: 32 605 877,24 PLN
- wkład z budżetu województwa: 77 555 471,60 PLN
- Fundusz Kolejowy: 21 503 597,07 PLN

  • "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych"

Cele projektu:
Zwiększenie roli transportu miejskiego, jako alternatywy dla transportu indywidualnego w miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych, poprzez tworzenie warunków dla budowy sprawnych, przyjaznych dla podróżnych, ekologicznych i zintegrowanych systemów transportu miejskiego w regionie.
Inwestycja obejmuje zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby przewozów pasażerskich o charakterze aglomeracyjnym w obszarze aglomeracji miejskiej wraz z kompleksową usługą serwisowo-utrzymaniowo-naprawczą zakupionego taboru kolejowego.

Zakupionych zostanie 9 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w wersji czteroczłonowej oraz depozyt części zamiennych.
Lata realizacji projektu: 2020 - 2021.

Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 245 711 032,00 PLN
- dofinansowanie z UE: 169 274 735,78 PLN
- wkład z budżetu województwa: 76 436 296,22 PLN
- Fundusz Kolejowy: 6 875 000,00 PLN

 

logotypy