Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp do Deklaracji

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Małopolska www.malopolska.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności:

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do bieżących zadań UMWM,
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikwoane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do bieżących zadań UMWM,
 • Puste linki.

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-09-20.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji 2024-03-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Marek Pietras - koordynator do spraw dostępności cyfrowej w Urzędzie:

Adres mailowy:
Telefon: 12 63 03 502
Telefon komórkowy: 516 676 510 (SMS).

Uwaga! Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wykaz lokalizacji/budynków użytkowanych przez Urząd:

Kraków:

 1. ul. Racławicka 56 budynek A
 2. ul. Racławicka 56 budynek B
 3. ul. Basztowa 22
 4. ul. Zacisze 5
 5. ul. Zacisze 7
 6. ul. Królewska 57
 7. ul. Wielicka 72 budynek A
 8. ul. Wielicka 72 budynek B
 9. ul. Radziwiłłowska 1

Pozostałe:

 1. Agenda zamiejscowa w Tarnowie, al. Solidarności 5-9
 2. Agenda zamiejscowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52
 3. Agenda zamiejscowa w Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1
 4. Agenda zamiejscowa w Nowym Targu, al. 1000-lecia 44
 5. Agenda zamiejscowa w Miechowie, ul. Sobieskiego 4
 6. Agenda zamiejscowa w Zakopanem, ul. Kościeliska 7
 7. Agenda zamiejscowa w Suchej Beskidzkiej, ul. J.Piłsudzkiego 23
 8. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie, al. Solidarności 5-9
 9. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Rynek 13
 10. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu, al. 1000-lecia 44
 11. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5

Charakterystyka poszczególnych budynków uwzględniająca wymagania minimalne dostępności architektonicznej zgodne z art. 6 ustawy z dnia jest 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zamieszczona jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu.

W każdej z lokalizacji Urzędu znajduje się zewnętrzna tablica informacyjna. Ponadto wewnątrz budynków znajdują się tablice informacyjne wraz z numerami pięter i pokoi zajmowanych przez Urząd. W budynkach wielopiętrowych podobne informacje znajdują się w windach osobowych. W części lokalizacji na poziomie parteru znajduje się punkt obsługi klienta i/lub portiernia, których pracownicy udzielają informacji nt. rozkładu pomieszczeń w budynku. Informacja głosowa znajduje się również przy opisie dostępności architektonicznej budynków zamieszczonym na stronie BIP Urzędu.

Urząd zapewnia wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego.

W przypadku ogłoszenia ewakuacji w budynkach uruchamiane są, w zależności od lokalizacji, Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO), sygnalizacja dźwiękowa lub alarmowa. W pozostałych lokalizacjach w celu sygnalizacji alarmu wykorzystywane są tuby nagłaśniające i komunikaty głosowe. 

We wszystkich lokalizacjach Urzędu ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone do ewakuacji w każdej lokalizacji/na każdym piętrze budynku.

W lokalizacjach w Krakowie przy ul. Racławickiej 56, ul. Basztowej 22, ul. Radziwiłłowskiej 1, ul. Wielickiej 72 oraz w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52 i w Tarnowie przy al. Solidarności 5-9 znajdują się dodatkowo krzesła do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Urząd zapewnia usługę tłumacza języka migowego dostępną z poziomu strony internetowej www.malopolska.pl. Klient korzystający z takiej formy komunikacji może samodzielnie wykonać zdalne połączenie z tłumaczem lub skorzystać z tej usługi w siedzibie Urzędu, wszędzie tam, gdzie znajdują się odpowiednio wyposażone stanowiska pracy - komputer z kamerą, dostęp do sieci internetowej, mikrofon/głośnik. Usługa dostępna jest we wszystkich lokalizacjach Urzędu. Oznaczenie usługi tłumacza języka migowego - piktogram migających dłoni - jest umieszczone w punktach obsługi klienta oraz przy sekretariatach w lokalizacjach nie posiadających wyodrębnionych stref obsługi.

Wsparciem w komunikacji dla osób słabosłyszących są pętle indukcyjne znajdujące się w następujących lokalizacjach:

 • przy ul. Wielickiej 72 (budynek B) - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz sala konferencyjna nr 106,
 • przy ul. Racławickiej 56 (budynek B) – punkt obsługi klienta (parter) oraz sala Sejmiku Województwa Małopolskiego (siódme piętro),
 • przy ul. Basztowej 22 – punkt obsługi klienta (parter),
 • w Lokalnych Punktach Funduszy Europejskich – stanowiska obsługi klienta.

Na stronie internetowej Urzędu znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w Polskim Języku Migowym oraz plik zawierający ten sam tekst odczytywalny maszynowo.

Na stronie internetowej Urzędu znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR).

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami Urząd zapewnia obsługę w formie określonej w tym wniosku.

W przypadku wniosku dotyczącego obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w pomieszczeniu zlokalizowanym bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu pracownik realizujący usługę schodzi do klienta. Wniosek o ten rodzaj obsługi można zgłosić za pośrednictwem portierni, telefonicznie 12 630 33 33 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail

Koordynatorzy Dostępności w Urzędzie Marszałkowskim

Marta Zając - koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Telefon: 12 63 03 250
Adres mailowy:

Marek Pietras - koordynator do spraw dostępności cyfrowej

Telefon: 12 63 03 502
Telefon komórkowy: 516 676 510 (SMS)
Adres mailowy: .