Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w KrakowieArchiwum UMWM

HISTORIA:

Muzeum Archeologiczne w Krakowie jest jedną z największych tego typu placówek specjalistycznych w naszej części Europy i najstarszym muzeum w Krakowie. Powstało 18 lutego 1850 r. jako Muzeum Starożytności Krajowych. Założyła je grupa osób z Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, skupiona w Oddziale Sztuk i Archeologii. W 1873 r. Muzeum weszło w struktury Akademii Umiejętności, a od roku 1891 stało się jej niezależną placówką AU. W tym charakterze istniało także po odzyskaniu niepodległości – jako placówka PAU, a po II Wojnie Światowej PAN – do roku 1955. Wtedy Muzeum stało się samodzielnym podmiotem podległym kolejno Ministerstwu Kultury i Sztuki (do 1958 r.), Radzie Narodowej m. Krakowa (do 1990 r.) i Wojewodzie Krakowskiemu (do 1998 r.). Od 1999 r. Muzeum jest samorządową instytucją kultury województwa małopolskiego.

Pierwszą siedzibą Muzeum była Biblioteka Jagiellońska przy ul. św. Anny 8. W 1864 r. przeniosło się ono do gmachu przy ul. Sławkowskiej 17. Sto lat później, siedzibą placówki stał się zespół poklasztornych i powięziennych budynków św. Michała wraz z ogrodem, przy ul. Senackiej. Jest on położony na terenie historycznego śródmieścia Krakowa, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Muzeum Archeologiczne w Krakowiefot. Archiwum UMWM

MISJA:

„Archeologiczne dziedzictwo Małopolski”

Jesteśmy depozytariuszem działalności społeczeństw pra- i protohistorycznych na obszarze Małopolski i pośredniczymy między dawnymi społecznościami a współczesnym człowiekiem

Dziedzictwo archeologiczne składa się z powiązanych ze sobą elementów kultury materialnej, duchowej i społecznej. Muzeum gromadzi więc nie tylko materialne pozostałości po człowieku prahistorycznym (archeologiczne zabytki ruchome – podstawowe nośniki wiedzy), lecz także informacje o obiektach nieruchomych (jaskinie, grodziska, kurhany), o przestrzeni kulturowej, w której ten człowiek działał oraz o środowisku naturalnym, w którym działał. Misja ta jest realizowana przez pozyskiwanie, opracowywanie, katalogowanie, konserwowanie i przechowywanie muzealiów oraz informacji dotyczących powyższych zagadnień.

Muzeum Archeologiczne w Krakowiefot. Archiwum UMWM

DZIAŁALNOŚĆ I ODDZIAŁY:

Funkcję pośredniczącą między prahistorią a współczesnością Muzeum realizuje przez działania kulturalne, edukacyjne i naukowe (wystawy, pokazy, konferencje, odczyty, prowadzenie badań naukowych oraz publikacje). Instytucja chce w ten sposób kształtować właściwy i aktywny stosunek społeczeństwa do dziedzictwa archeologicznego.

Oddziały:

Gmach Główny, ul. Senacka 3 – główna siedziba Muzeum

Oddział w Nowej Hucie – Branice, ul. Sasanek 2 – wystawa w zespole dworsko- parkowym

Kościół św. Wojciecha, Rynek Główny 2 – ekspozycja w podziemiach kościoła

Muzeum Archeologiczne w Krakowiefot. Archiwum UMWMGmach Główny

ZBIORY I EKSPONATY:

W zbiorach Muzeum zgromadzono ponad 773.000 muzealiów. Oprócz wielkiej liczby eksponatów z terenu Polski, znajdują się tu duże i wartościowe kolekcje z terenów obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy. Bardzo cenne są zbiory egipskie, wśród których wyróżniają się oryginalne mumie ludzkie i zwierzęce. Unikatowy charakter ma zbiór zabytków peruwiańskich.

W ciągu ponad 170 lat istnienia, w Muzeum zgromadzono unikatowe eksponaty z obszaru środkowej Europy – od słynnego, złotego wyposażenie grobów z Ryżanówki i Jakuszowic, przez liczne skarby srebrne i brązowe, po wiele innych kruszcowych przedmiotów. Jest wśród nich również najliczniejszy w Europie zbiór malowanych naczyń sprzed 6000 lat z Bilcza Złotego (Ukraina), czy jedne z najstarszych narzędzi wykonywanych przez człowieka – liczące 500 tys. lat kamienne pięściaki z RPA. Osobną jakość stanowi monumentalny posąg tzw. Światowid ze Zbrucza.

Wśród mniej znanych zabytków warto wymienić „egzotyczne” zbiory indiańskich, krzemiennych grotów strzał i syberyjskich sztyletów z brązu i żelaza. Podstawowa część zbiorów odzwierciedla wszystkie najważniejsze procesy i wydarzenia oraz ludzkie dokonania zachodzące w historii Środkowej Europy na przestrzeni ostatnich 200.000 lat.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie fot. Archiwum UMWMZbiory egipskie

WYDARZENIA I PROJEKTY:

ARCHEOLOGICZNY ATLAS MAŁOPOLSKI to pierwszy popularnonaukowy portal stanowiący skarbnicę wiedzy o dziedzictwie archeologicznym Małopolski, opracowany przez archeologów z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. To kompendium wiedzy o dziedzictwie archeologicznym regionu i unikatowych odkryciach na blisko 400 stanowiskach archeologicznych w Małopolsce. Portal zawiera opracowane informacje naukowe o wydobytych zabytkach, ich datowaniu, treści kulturowej oraz historii odkryć. W bazie portalu znajdują się cyfrowe odwzorowania zabytków, archiwaliów, a także map i zdjęć stanowisk. Baza prezentuje również sylwetki archeologów biorących udział w badaniach oraz słownik pojęć. Projekt zrealizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Archeologiczny Atlas Małopolski zbudowany jest na bazie współczesnej mapy. Użytkownicy mogą planować trasy wycieczkowe lub poruszać się po stanowiskach archeologicznych według preferowanych wytycznych – chronologicznych, tematycznych lub geograficznych. W ofercie portalu znajdują się także gotowe trasy oraz specjalnie opracowane kolekcje, które ukazują możliwości szerokiego zastosowania zasobów na nim udostępnionych. Portal zawiera także materiały edukacyjne w postaci specjalnie opracowanych lekcji archeologii, które mogą posłużyć jako uzupełnienie terenowych zajęć z historii, geografii, przyrody czy nawet rysunku.

Aplikacja ArcheoAtlas jest dostępna także na Google Play oraz App Store.

Dzięki udziałowi w europejskim projekcie COME-IN!, Muzeum posiada dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu część wystawy stałej „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”. Znajdują się na niej dotykowe kopie zabytków, ścieżki naprowadzające oraz plany dotykowe. W ramach tego projektu powstała też nowoczesna i dostępna strona WWW Muzeum www.ma.krakow.pl

Muzeum Archeologiczne w Krakowiefot. Archiwum UMW

KONTAKT:

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

ul. Senacka 3, 31-002 Kraków
tel. 12/ 42-27-100, 12/ 42-27-560, fax. 12/ 42-27-761
e-mail: 

Kasa/rezerwacja biletów: 12 422 71 00, w. 3 (w godz. 9.00 - 15.00)

STRONY INTERNETOWE:

ma.krakow.pl

archeologicznyatlas.pl

Facebook - FB/MAKmuzeum

Instagram - www.instagram.com/muzeum_archeologiczne_krakow/

YouTube - https://www.youtube.com/user/muzeumarcheologiczne/playlists

Logotyp Muzeum Archeologicznego w Krakowie