Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

Muzeum Armii Krajowej w Krakowiefot. Muzeum AK

HISTORIA:

Muzeum zostało utworzone w 2000 roku jako wspólne przedsięwzięcie samorządów: Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Pomysłodawcami idei jego powstania byli żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego i jego Sił Zbrojnych. Krakowscy kombatanci ze Związku Żołnierzy Armii Krajowej po 1989 roku podejmowali szereg działań w kierunku utworzenia instytucji, stojącej na straży dziedzictwa historycznego i pamięci o Armii Krajowej oraz jej żołnierzach. Ich apel i starania dały początek ekspozycji i obecnemu Muzeum AK.

W kwietniu 1990 roku otwarto wystawę „Nasza droga do Niepodległości” w salach pałacu Mańkowskich przy ul. Topolowej, składającą się z pamiątek, osobistych dokumentów i broni. Eksponaty były darem żołnierzy AK i PSZ, pozyskiwanych z ich prywatnych archiwów. W maju 1992 roku uzupełnione i wzbogacone zbiory zostały przeniesione do obecnej siedziby Muzeum przy ulicy Wita Stwosza 12, gdzie zainaugurowano działalność Muzeum wystawą stałą "Historia i Pamięć".

26 września 2011 roku, w przeddzień Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej siedziby Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Po gruntownej przebudowie, nowa siedziba Muzeum – budynek dawnej Twierdzy Kraków – został dostosowany do przyjęcia nowoczesnych funkcji muzealnych. Efektem zastosowania najnowszych rozwiązań architektonicznych stało się podniesienie walorów zabytkowego budynku: jego funkcjonalności i atrakcyjności, przy zachowaniu wartości historycznej.

Inwestycja kosztowała 29 mln zł, z czego 85% pokryły środki pochodzące z Unii Europejskiej, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Resztę kwoty zapewniło Województwo Małopolskie i Gmina Miejska Kraków.

Muzeum Armii Krajowej w Krakowiefot. Muzeum AK

MISJA:

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie jest jedyną tego rodzaju instytucją w Polsce, upowszechniającą wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego sile zbrojnej Armii Krajowej. Ideą Muzeum jest przedstawienie całościowego obrazu polskiego podziemia wraz z jego duchową genezą, obejmującą Polskę przedwojenną oraz kształtem jego dziedzictwa patriotycznego we współczesnej Polsce. Na wystawach zwiedzający mają szansę doświadczyć osobistego wymiaru wojny i okupacji przez pryzmat osobistych pamiątek, fotografii archiwalnych i dokumentów, a także poznać losy, postawy i działania żołnierzy AK.

Muzeum Armii Krajowej w Krakowiefot. Muzeum AK

DZIAŁALNOŚĆ:

Muzeum gromadzi, opracowuje i zabezpiecza muzealia, będące materialnym udokumentowaniem konspiracyjnej działalności struktur Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Stała ekspozycja Muzeum, wystawy czasowe, publikacje, konferencje naukowe oraz współpraca z żołnierzami AK, a także pokrewnymi organizacjami, pozwala kolejnym pokoleniom Polaków poznawać realia czasu okupacji.

W budynku instytucji wielokrotnie dochodziło do spotkań z kombatantami i świadkami historii, cieszących się zainteresowaniem i licznym udziałem gości. Ponadto, Muzeum posiada rozbudowaną ofertę warsztatów historycznych dla każdej grupy wiekowej, ze szczególnym naciskiem na grupy szkolne. Poprzez odpowiednio dopasowane treści edukacyjne, instytucja z powodzeniem organizuje lekcje muzealne, które pozwalają młodszym zrozumieć trudne zagadnienia wojny i konspiracji.

Muzeum Armii Krajowej w Krakowiefot. Muzeum AK

ZBIORY I EKSPONATY:

Eksponaty, które można zobaczyć w muzealnych gablotach, są świadkami najnowszej historii Polaków, walczących zarówno z okupantem niemieckim, jak i sowieckim. Zbiory Muzeum AK to w wielu przypadkach ostatnie autentyczne zdjęcia czy dokumenty, ocalone od zapomnienia lub utracenia. Muzeum zgromadziło bogatą kolekcję mundurów, setki egzemplarzy różnego rodzaju broni i sprzętu wojskowego, w tym pistolety używane podczas Powstania Warszawskiego.

Na ekspozycji stałej można obejrzeć z bliska pierwszą wersję Raportu Witolda Pileckiego, spisaną przez niego bezpośrednio po ucieczce z KL Auschwitz w 1943 roku. Do wyjątkowych eksponatów zaliczają się również należące do gen. Emila Fieldorfa „Nila” ręcznie wykonane szachy, pierścienie szyfrujące od maszyny Enigma czy oryginalne elementy wyposażenia cichociemnych. Wśród wizualnych znaków rozpoznawczych Muzeum AK wymienić należy rekonstrukcję w skali 1:1 niemieckiej rakiety V-2, rekonstrukcję czołgu Vickers oraz robiące wrażenie kolekcje broni ze skrytki bieżanowskiej i dra Stanisława Wcisły.

Muzeum oferuje również w cenie biletu wstępu na wystawy skorzystanie z atrakcji multimedialnej strzelnicy oraz symulacji skoku spadochronowego przy użyciu technologii wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality). Fabuła stanowiska VR jest inspirowana skokiem cichociemnych, który odbył się w nocy z 22 na 23 listopada 1944 roku na placówkę zrzutową o kryptonimie „Wilga”. Na pokładzie samolotu znalazł się wówczas m.in. por. Przemysław Bystrzycki ps. Grzbiet, którego oryginalna pilotka znajduje się obecnie na wystawie stałej Muzeum.

Muzeum Armii Krajowej w Krakowiefot. Muzeum AK

WYDARZENIA I PROJEKTY:

W okresie wakacyjnym, już od kilku lat, Muzeum organizuje Letnie Warsztaty Edukacyjne, będące formą aktywnego wypoczynku dla dzieci w wieku szkolnym. Doświadczeni edukatorzy i animatorzy przekazują uczestnikom w przystępny sposób poprzez zabawę, zajęcia edukacyjne i wycieczki wiadomości z zakresu funkcjonowania polskiej konspiracji.

Wśród wyjątkowych wydarzeń warto również wymienić organizowany w budynku Muzeum turniej szachowy im. Emila Fieldorfa „Nila” o puchar Dyrektora Muzeum AK, związany ściśle z cennym eksponatem na wystawie stałej – szachami patrona instytucji.

Zespół Muzeum tworzy specjalną platformę edukacyjną, dostępną jako jedna z zakładek na stronie internetowej. AK-ademia Online to zbiór warsztatów online, filmów, podcastów, e-wydawnictw i materiałów dydaktycznych, z których każdy może korzystać bezpłatnie z poziomu własnego urządzenia multimedialnego. W ten sposób, poprzez wykorzystanie narzędzi online, instytucja stara się poszerzyć swoją ofertę edukacyjną, a także dotrzeć do większej grupy odbiorców za pośrednictwem sieci.

W latach 2018-2022 Muzeum realizuje projekt w ramach grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Kresowi Żołnierze Armii Krajowej. Celem projektu jest stworzenie internetowej bazy danych, zawierającej biogramy żołnierzy AK, walczących na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej.

Muzeum Armii Krajowej w Krakowiefot. Muzeum AK

KONTAKT:

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków
tel. 12 41 00 770
e-mail:

Rezerwacje zwiedzania z przewodnikiem lub lekcji muzealnych przyjmuje Kasa Muzeum:

tel: 12 41 00 796, adres mailowy:

STRONY INTERNETOWE:

muzeum-ak.pl

Facebook - fb/MuzeumAK

Muzeum AK