Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana"

Chór Filharmonii KrakowskiejAdam Golec/FKChór Filharmonii Krakowskiej

Wsparcie dla chórów i orkiestr!

Ogłoszony został konkurs na  realizację zadań z dziedziny kultury pn. „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana 2024”. W tym roku to już czwarta edycje tego konkursu dedykowanego  tym niezwykle licznym i twórczym w Małopolsce grupom muzycznym.

W ramach konkursu wspierane będą zadania przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez: organizację wydarzeń muzycznych np. koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów, organizację zajęć warsztatowych (np. kształcenia głosu, opracowania - poszerzenia repertuaru chóru, nauki śpiewu dla nowych członków chóru, podniesienia umiejętności dyrygentów, trenerów wokalnych), udział w krajowych lub zagranicznych festiwalach, koncertach, przeglądach lub działania związane z nagraniem własnego wydawnictwa muzycznego np. płyty, teledysku; zakup: akcesoriów muzycznych, strojów dla chórzystów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów (np. głośniki, mikrofony, statywy) oraz wydawnictw muzycznych (np. nuty, płyty, podręczniki muzyczne, śpiewniki) z przeznaczeniem dla wyposażenia chóru w formie użyczenia – połączony z organizacją wydarzeń albo zajęć warsztatowych związanych z rozwojem lub popularyzacją ich działalności.

Na tegoroczny konkurs Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 550 000,00 zł    

Szczegóły dotyczące udziału w otwartym konkursie ofert dostępne są na stornie BIP