Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Projekty i inicjatywy kulturalne

Projekty

KULTURA DLA SENIORA

Kultura dla seniora

Z myślą o Seniorkach i Seniorach Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył środki na organizację programu Kultura dla Seniora.

Program realizowany jest od 2022 roku, który Sejmik Województwa Małopolskiego ogłosił rokiem Seniora i Solidarności Między­pokoleniowej. Samorząd Województwa zorganizował wówczas pierwszą edycję programu, która odbyła się pod hasłem „40 lat minęło”, a tematyką koncertów była mu­zyka z polskich filmów i seriali autorstwa Jerze­go „Dudusia” Matuszkiewicza. Pięć koncertów wykonywanych przez zespoły Opery Krakowskiej oraz Filharmonii odbyło się w Nowym Sączu, Wygiełzowie, Tarnowie oraz w dwa koncerty w Krakowie.

Druga edycja w 2023 roku poświęcona była wybitnemu polskiemu tenorowi – Janowi Kiepurze. Koncerty odbywały pod hasłem „Jesień z Kiepurą”. W tej edycji Seniorzy mieli okazje uczestniczyć w koncertach w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie, Suchej Beskidzkiej, Libiążu i Kętach.

Rok 2024 przyniósł kolejne 8 koncertów w: Miechowie, Krakowie, Libiążu, Nowym Targu, Tarnowie, Chrzanowie, Wolbromiu i Nowym Sączu.

Dowiedz się więcej

MAŁOPOLSKA. KULTURA WRAŻLIWA

Kultura Wrażliwa

„Małopolska. Kultura wrażliwa” to pierwszy systemowy, realizowany w skali całego województwa projekt, który koncentruje się na tematyce obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury i korzystania przez nie z oferty kulturalnej. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu otwartości i dostępności instytucji kultury województwa małopolskiego dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.
Dowiedz się więcej

JAZZ-IT-UP

Jazzit

Projekt realizowany przez województwo małopolskie, przy współpracy z centrami kultury, klubami, festiwalami oraz ośrodkami jazzowymi z Krakowa i Małopolski, obejmujący zestawienie jazzowych koncertów w klubach, na festiwalach i scenach muzycznych w Krakowie, Tarnowie, Wadowicach, Lusławicach, Czchowie, a nawet dalekich Jaworkach.
Dowiedz się więcej

MAŁOPOLSKI FUNDUSZ FILMOWY MAŁYCH FORM

Funkcjonujący od 2022 roku Małopolski Fundusz Filmowy Małych Form – projekt wspólny Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków, realizowany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe – jest nową formułą Regionalnego Funduszu Filmowego, który był realizowany w latach 2009-2021.

W jego ramach co roku realizowany jest konkurs dla projektów filmowych o metrażu nie dłuższym niż 45 min i bu­dżecie nie wyższym niż 400 000 zł. Celem Konkursu realizowanego w ramach MFFMF, jest przyznawanie nagród dla produkcji ni­skobudżetowych, krótkometrażowych fil­mów fabularnych, dokumentalnych i animo­wanych, których scenariusze powiązane są z Województwem Małopolskim lub Krako­wem poprzez temat, osoby twórców i miej­sce akcji oraz w produkcji, których udział wezmą lokalni twórcy i realizatorzy. Zadaniem MFFMF jest również pomoc adeptom sztuki filmowej w dążeniu do zrealizowania ich pierwszych projektów filmowych.

Więcej informacji na stronie konkursu

ROZSTRZYGNIĘCIA:

WIELCY Z MAŁOPOLSKI

Wielcy z Małopolski

Projekt obejmuje szereg powiązanych ze sobą działań promocyjno- edukacyjnych. Wszystkie one dotyczą naukowców, odkrywców i ludzi kultury, którzy mieli wielki wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji, a którzy byli związani z Małopolską. Realizatorem projektu jest Małopolskie Centrum Nauki COGITEON w Krakowie.

Dowiedz się więcej

Inicjatywy:

Samorząd województwa małopolskiego jest pomysłodawcą, inicjatorem i twórcą wielu projektów i wydarzeń kulturalnych. Niektóre z nich z czasem przekazywane są i z powodzeniem kontynuowane przez instytucje kultury województwa małopolskiego.

MAŁOPOLSKI KONGRES DYREKTORÓW DOMÓW KULTURY

Małopolski Kongres Dyrektorów Domów Kultury

To wydarzenie adresowane do instytucji, które pełnią szczególną rolę w życiu każdej społeczności. Domy, ośrodki i centra kultury pracują na co dzień po to, by kultura ułatwiała mieszkańcom spotkania i rozmowy, wzmacniała lokalną tożsamość, pozwalała lepiej zrozumieć otaczający świat. Są miejscami o szczególnej randze społecznej, którymi zarządzanie wiąże się z wieloma wyzwaniami. Dlatego też z inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego narodził się poświęcony tej ważnej tematyce, pierwszy tego typu w regionie kongres. 
Dowiedz się więcej

MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Małopolskie Dni Dziedzictwa

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to jedno z największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski, podczas którego można nieodpłatnie zwiedzić mało znane lub niedostępne na co dzień wybrane obiekty zabytkowe.
Dowiedz się więcej

MAŁOPOLSKIE DNI KSIĄŻKI KSIĄŻKA I RÓŻA


Książka i Róża

Przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój czytelnictwa w regionie oraz zachęcenie mieszkańców do odwiedzania księgarń. Akcja "Książka i Róża" w zamyśle organizatorów to święto wszystkich, którym losy książki są szczególnie ważne, od twórców po czytelników.
Dowiedz się więcej

KOLEKCJA MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ


Fundacja

Małopolską Fundację Muzeum Sztuki Współczesnej powołał w 2004 roku Sejmik Województwa Małopolskiego w odpowiedzi na Program Kultury MKiDzN pt. „Znaki czasu". Fundacja posiada w zbiorach 166 dzieł 52 autorów co stanowi 434 obiektów wystawowych wybitnych artystów polskich i z krajów sąsiedzkich powstałych po 1989 roku. Wartość kolekcji w wielkościach zaksięgowanych wynosi 1 903 258 złotych, a realna wartość rynkowa nabytych dzieł osiągnęła 3 000 000 złotych. Kolekcja, postrzegana jako jedna z najciekawszych w kraju, znalazła swoje miejsce na Dworcu PKP w Tarnowie, w ramach tarnowskiego BWA.
Dowiedz się więcej

FILMOTEKA MAŁOPOLSKA

FILMOTEKA

Konkurs realizowany jest ze środków województwa małopolskiego. Projekt ma na celu wspieranie oryginalnych produkcji filmowych o charakterze dokumentalnym, dokumentujących wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych jednoznacznie z Małopolską.
Dowiedz się więcej

MAŁOPOLSKA TO GO


Małopolska To Go

W 2014 roku samorząd województwa małopolskiego przekazał Małopolskiemu Instytutowi Kultury projekt „Kulturalna Małopolska”, który później został przekształcony i jest kontynuowany pod nazwą „Małopolska To Go”. Na dedykowanej mu stronie internetowej znajdują się gotowe trasy jednodniowych wycieczek po Małopolsce. 

Dowiedz się więcej

REGIONALNY FUNDUSZ FILMOWY W KRAKOWIE


Regionalny Fundusz Filmowy

Regionalny Fundusz Filmowy ma na celu dofinansowanie najciekawszych produkcji filmowych związanych z województwem małopolskim poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim przez miejsce realizacji filmu.
Dowiedz się więcej

MAŁOPOLSKA. MOJA WOLNOŚĆ

Małopolska. Moja Wolność

Program realizowany w 2018 roku w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Województwo Małopolskie wspólnie z instytucjami kultury województwa małopolskiego oraz organizacjami pozarządowymi, przygotowało mnóstwo wydarzeń związanych z obchodzoną w tym roku 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości: rodzinne pikniki, koncerty muzyki ludowej, folklorystycznej i poważnej, wystawy, publikacje, projekty edukacyjne oraz badawcze.

Dowiedz się więcej

CRinMA

CrinmaCrinma
Celem projektu CRinMA jest zapewnienie skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich zarówno w materialnym jak i niematerialnym wymiarze, m.in. poprzez wymianę doświadczeń w trakcje wizyt studyjnych, a także wypracowanie dobrych praktyk w powyższym zakresie. Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich jest bardzo istotna ze względu na zapewnienie różnorodności kulturowej Europy oraz zachowanie oryginalnych elementów krajobrazu kulturowego, lokalnych tradycji i zwyczajów dla przyszłych pokoleń.
Dowiedz się więcej

THEATRUM MUSICUM

The

W Krakowie, mieście sztuki, festiwale rozpoczynają się lub kończą każdego dnia. Wartościowe przedsięwzięcia giną w mnogości plakatów na słupach ogłoszeniowych – stąd pomysł na Theatrum Musicum. Myślą przyświecającą Theatrum Musicum jest połączenie sił krakowskich instytucji artystycznych i stworzenie jednego z największych festiwali muzyki klasycznej w Europie.

BON KULTURY
Bon kultury

Bon Kultury w Małopolsce to inicjatywa samorządu województwa małopolskiego i regionalnych instytucji kultury, która miała za zadanie rozszerzenie oferty edukacyjnej publicznych instytucji kultury w celu kształcenia i rozwijania kompetencji kulturowych i kreatywnych, poprzez szkolne oraz pozaszkolne projekty edukacyjne i artystyczne.
Dowiedz się więcej

FORUM PRZESTRZENI. MAŁOPOLSKA

Forum Przestrzeni

Projekt będący krytyczną refleksją nad kształtem i jakością przestrzeni, w której żyjemy i zamieszkujemy, w kontekście historycznych, społecznych i politycznych uwarunkowań procesów formujących przestrzeń i krajobraz oraz praktycznych działań na rzecz poprawy jakości życia.
Dowiedz się więcej

PRZEMYSŁY KREATYWNE


Miasto kreatywne

Projekt popularyzujący tematykę przemysłów kreatywnych, sektora opartego na kreatywnych, innowacyjnych i wynikających z talentu działaniach twórców szeroko pojętej sztuki, mediów i projektowania.
Dowiedz się więcej

MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA +

Inicjatywa samorządu województwa małopolskiego, której celem jest wzmocnienie procesu przekształcania bibliotek gminnych w nowoczesne ośrodki życia społecznego, poprzez poprawę stanu infrastruktury i wprowadzenie bogatszej, rozszerzonej oferty zmodernizowanych bibliotek.
Dowiedz się więcej

FORUM DLA KULTURY
Forum Dla Kultury

Ideą projektu samorządu województwa małopolskiego, realizowanego we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury, są spotkania ludzi, dla których kultura jest ważna. Wynika wprost z powszechnie uświadamianej potrzeby twórczego, konstruktywnego spotkania. Forum jest dobrą okazją do ścierania się poglądów i opinii, prezentacji sprawdzonych metod działania, wymiany idei – wszystko po to, aby nowe odczucia i opinie oraz doświadczenia dały siłę do dalszego rozwijania tego, co wartościowe.
Dowiedz się więcej

POCIĄG DO KULTURY

Pociąg do kultury

"Pociąg do kultury" to wspólna inicjatywa Województwa Małopolskiego i Kolei Małopolskich sp. z o.o. Kupując bilet na przejazd kolejami spółki Koleje Małopolski każdy pasażer uzyskuje możliwość korzystania ze zniżek i rabatów możliwych do wykorzystania w licznych instytucjach kultury województwa małopolskiego w regionie!
Dowiedz się więcej

MASTER CLASSES PODCZAS FESTIWALU MUZYKI FILMOWEJ W KRAKOWIE


FMF

Festiwal stał się naturalnym miejscem współpracy dla przedstawicieli szeroko pojętej branży filmowej. Przy festiwalu postało Forum Audiowizualne – profesjonalna platforma edukacyjna dla młodych kompozytorów, którzy zamierzają budować swoją karierę na międzynarodowym rynku usług filmowych. Na Forum Audiowizualne składają się Master Classes, ale także panele dyskusyjne i spotkania z uznanymi kompozytorami. To jedyny w tej części Europy cykl profesjonalnych warsztatów dla młodych kompozytorów, w których wykładowcami są cenieni specjaliści w zakresie sztuki muzycznej, dźwięku, postprodukcji dźwiękowej i aranżacji, których obecność w Krakowie jest możliwa dzięki finansowaniu przez województwo małopolskie.
Dowiedz się więcej

KULTURALNA MAŁOPOLSKA

Projekt, który miał za zadanie comiesięczną promocję wybranych przedsięwzięć kulturalnych proponowanych w regionie. Ideą cyklu plakatów było promowanie tych zdarzeń, które są, bądź mają szansę stać się reprezentatywnymi ofertami kulturalnymi regionu.
Dowiedz się więcej