Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania – komponent ogólny

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna- nowy model nauczania” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, stanowi kontynuację pilotażu realizowanego w latach 2013-2015.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym, a wśród nauczycieli podniesienie kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz podniesienia jakości nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym.

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania, realizowany jest w formule partnerskiej we współpracy z 8 uczelniami wyższymi, 2 organizacjami pozarządowymi oraz przy współpracy realizatora tj. Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Partnerzy i realizator projektu wraz z zakresem prowadzonych obszarów tematycznych/zadań:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (informatyka, fizyka);
 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (biologia, matematyka, prawne metody rozwiązywania problemów, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, geografia);
 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (przedsiębiorczość, matematyka z elementami rachunkowości);
 4. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (chemia);
 5. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ( język angielski, język francuski, język niemiecki);
 6. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (informatyka);
 7. Uniwersytet Rolniczy (biologia);
 8. Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie (chemia, język angielski);
 9. Fundacja Centrum Kopernika (rozwijanie kompetencji uczenia się);
 10. Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” w Tarnowie (szkolenia dla nauczycieli, uczniów, rodziców);
 11. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (szkolenia nauczycieli).

Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Województwa Małopolskiego w ramach wybranych obszarów tematycznych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w regionie poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu informatycznego możliwa jest realizacja zajęć edukacyjnych prowadzonych w nowatorskiej formule, co umożliwia uczniom rozwijanie kompetencji kluczowych i cyfrowych. Zajęcia prowadzone są na podstawie opracowanych w tym celu materiałów edukacyjnych. Zajęcia w ramach obszarów tematycznych organizowane są w trybie on-line po 30 godzin w każdym roku szkolnym. Organizowane są również koła naukowe oraz wyjazdowe warsztaty letnie i weekendowe, organizowane są na uczelniach wyższych.

Formy wsparcia odbywają się również w bibliotekach pedagogicznych i ich filiach oraz MCDN oraz jego ośrodkach.

Dzięki uzyskanemu wsparciu uczniowie zostaną przygotowani do rozpoczęcia nauki na studiach oraz do wyboru odpowiedniego kierunku. Takie podejście gwarantuje lepsze ukierunkowanie ich na najbardziej optymalną ścieżkę dalszego kształcenia. Projekt jest również bardzo dobrym uzupełnieniem podstawy programowej w szkołach.

Drugą grupą docelową realizowanego projektu są nauczyciele uczestniczący w szkoleniach mających na celu poprawę kompetencji w dziedzinie IT.

W ramach projektu prowadzone jest również wsparcie nauczycieli oraz kadry zarządzającej szkół dotyczące wzrostu jakości nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym z uwagi na konieczność zmian w formach edukacji spowodowanych epidemią Covid-19, realizowane za pośrednictwem utworzonego Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE centrum wsparcia systemu edukacji cyfrowej w Małopolsce jak również Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Kadra szkolna, uczniowie i ich rodzice objęci są wsparciem m.in. w zakresie transformacji cyfrowej, kompetencji 4.0, prowadzenia nauczania w modelu STEAM oraz zorganizowano system wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla środowisk szkolnych. Utworzony został punkt konsultacyjny Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE, gdzie kadra szkolna może uzyskać bezpłatne konsultacje oraz doradztwo w zakresie metodycznym i edukacyjnym szeroko rozumianego środowiska cyfrowego.

Projekt realizowany był od I 2016 do XII 2023 roku na obszarze Małopolski.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej projektu: