Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

ul. Juliusza Lea 10, 30-048 Kraków
tel/fax. 12/632-91-34

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu

ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18/442-89-70; 547-51-25; 547-51-35
fax. 18/442-89-40

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie

ul. Bema 17, 33-100 Tarnów
tel/fax. 14/655-63-22, 14/655-19-21

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
tel. centrala: 22/51-77-00; fax. 22/827-64-53

Przyjęcia interesantów:
tel. 22/551-77-60, 22/551-78-11

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela. Wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat, nie wymaga zachowania szczególnej formy, lecz powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której wolności i praw sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lipca 1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz.U.2001 nr14 poz.147)