Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rodzinne rajdy rowerowe

Przedsięwzięcie realizowane w formie otwartego konkursu ofert, zakładające organizację cyklu imprez rowerowych w każdym z subregionów Województwa Małopolskiego. Każda impreza składa się z części rekreacyjnej tj. rajdu na danym dystansie oraz części sportowej tj. amatorskich zawodów kolarskich dla różnych grup wiekowych. Rajdom towarzyszą imprezy plenerowe z ogniskiem, konkursami i występami. Imprezy mają charakter otwarty. W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy chętni miłośnicy dwóch kółek. Do otwartego konkursu ofert mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.