Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Szkolenie klubowe

Przedsięwzięcie realizowane w ramach otwartego konkursu ofert, skierowane jest do zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych Województwa Małopolskiego, które zostały sklasyfikowane w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego. Wsparcie finansowe powinno zostać przeznaczone na realizację klubowego szkolenia sportowego w ramach sekcji, które zdobyły punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego za rok ubiegły. Środki mają zostać przeznaczone wyłącznie na realizację programów szkoleniowych w rocznikach (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec) i danych sportach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego w roku bieżącym.

Do otwartego konkursu ofert mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.