Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Fundusz stypendialny im. Stefana Kapłaniaka

Stypendia sportowe Województwa Małopolskiego pod nazwą „Fundusz stypendialny im. Stefana Kapłaniaka” dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w sportach o istotnym znaczeniu dla Województwa.

Małopolanie uzyskujący wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej, zasługują na wyróżnienie w postaci stypendiów sportowych, a tym samym stworzenie im jak najlepszych warunków do uprawiania sportu, dając perspektywę osiągnięcia w przyszłości coraz lepszych wyników sportowych.

Celem funduszu stypendialnego jest wspieranie utalentowanych małopolskich sportowców, ich rozwoju indywidualnego oraz wzrostu poziomu sportowego stypendystów, jak i zwiększenie szansy na odkrycie nowych talentów

Podstawą ubiegania się o stypendium jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) osiągnięcie wyniku sportowego, jednego z niżej wymienionych:

a. zdobycie medalu (złotego, srebrnego, brązowego) na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich,

b. zdobycie medalu (złotego, srebrnego, brązowego) na mistrzostwach świata, mistrzostwach świata niepełnosprawnych,

c. zdobycie medalu (złotego, srebrnego, brązowego) na mistrzostwach Europy, mistrzostwach Europy niepełnosprawnych,

d. uzyskanie nominacji uprawniającej do startu w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich,

e. zdobycie medalu (złotego, srebrnego, brązowego) na: mistrzostwach Polski seniorów, mistrzostwach Polski w sportach objętych ogólnopolskim Systemem Sportu Młodzieżowego oraz na mistrzostwach Polski niepełnosprawnych, organizowanych przez odpowiednie polskie związki sportowe w danym sporcie lub krajową organizację prowadzącą współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych w danym sporcie.

2) wynik sportowy należy osiągnąć w jednej z dyscyplin sportowych, które znajdowały się w programie Igrzysk Olimpijskich (letnich i zimowych) oraz Igrzysk Paraolimpijskich (letnich i zimowych), w momencie zdobywania przez zawodnika wyniku sportowego.

W ramach funduszu stypendialnego można ubiegać się o stypendia za osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku poprzedzającego rok udzielenia stypendium.

Można otrzymać tylko jedno stypendium w danym roku kalendarzowym. Nie można otrzymać stypendium za ten sam wynik sportowy więcej niż jeden raz.

W roku 2023 i w kolejnych latach stypendia sportowe będą przyznawane na okres 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Kandydatów do stypendiów mogą zgłaszać m.in.: osoby fizyczne, polskie związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki stowarzyszeń kultury fizycznej. Zgłoszenie własnej kandydatury może dokonać osoba uprawniona do stypendium, tj. pełnoletni zawodnik, lub w przypadku zawodników niepełnoletnich, jego rodzic / opiekun prawny.

Dnia 17 stycznia 2023 r. wszedł w życie nowy Regulamin Funduszu stypendialnego im. Stefana Kapłaniaka