Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolskie Nadzieje na Igrzyska Europejskie ‘23

Stypendia sportowe Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolskie Nadzieje na Igrzyska Europejskie ‘23” dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w sportach o istotnym znaczeniu dla Województwa.

Małopolanie uzyskujący wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej, zasługują na wyróżnienie w postaci stypendiów sportowych, a tym samym stworzenie im jak najlepszych warunków do uprawiania sportu.

Celem funduszu stypendialnego jest tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi sportu i podnoszeniu poziomu sportowego zawodnikom, przygotowującym się do startów na imprezach najwyższej rangi, w tym m.in. do udziału w III Igrzyskach Europejskich, wspierając jednocześnie proces wyselekcjonowania utalentowanych sportowców, dając im możliwość osiągnięcia w przyszłości coraz lepszych wyników sportowych.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) osiągnięcie wyniku sportowego, jednego z niżej wymienionych:

  1. zdobycie medalu (złotego, srebrnego, brązowego) na igrzyskach olimpijskich,
  2. zdobycie medalu (złotego, srebrnego, brązowego) na mistrzostwach świata,
  3. zdobycie medalu (złotego, srebrnego, brązowego) na mistrzostwach Europy,
  4. zajęcie miejsca od 1 do 3 w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix w skokach narciarskich,
  5. uzyskanie nominacji uprawniającej do startu w igrzyskach olimpijskich,
  6. zdobycie złotego medalu na mistrzostwach Polski, organizowanych przez polskie związki sportowe w danym sporcie,
  7. aktualne członkostwo w Kadrze Narodowej polskiego związku sportowego w danym sporcie, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy;

2) wynik sportowy należy osiągnąć w jednej z następujących dyscyplin sportowych: Badminton; Biegi górskie; Boks; Taniec sportowy - breaking; Judo; Kajakarstwo – Slalom, Sprint; Karate; Kickboxing; Kolarstwo – BMX i MTB; Koszykówka 3x3; Lekkoatletyka; Łucznictwo; Padel; Pięciobój nowoczesny; Piłka Nożna plażowa Piłka Ręczna plażowa; Rugby 7; Skoki narciarskie na igelicie; Sporty wodne (dyscypliny: pływanie na wodach otwartych, pływanie synchroniczne i nurkowanie); Strzelectwo; Szermierka; Taekwondo; Tenis stołowy; Teqball; Triathlon; Wspinaczka sportowa.

W ramach funduszu stypendialnego przyznaje się stypendia:

  • w roku 2023 za osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia złożenia wniosku.

Można otrzymać tylko jedno stypendium w danym roku kalendarzowym. Nie można otrzymać stypendium za ten sam wynik sportowy więcej niż jeden raz, z zaznaczeniem, iż członkostwo w Kadrze Narodowej w danym sporcie, rozumiane jest jako odrębny wynik sportowy w każdym roku kalendarzowym (potwierdzony przez właściwy Podmiot).

Stypendia sportowe będą przyznawane do czerwca 2023 roku, przy czym w 2023 r. stypendium zostaje przyznane na okres do sześciu miesięcy.

Kandydatów do stypendiów mogą zgłaszać m.in.: osoby fizyczne, polskie związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki stowarzyszeń kultury fizycznej. Zgłoszenie własnej kandydatury może dokonać osoba uprawniona do stypendium, tj. pełnoletni zawodnik, lub w przypadku zawodników niepełnoletnich, jego rodzic / opiekun prawny.

UWAGA!!!
Od dnia 21 lipca 2022 r. wchodzi w życie NOWY REGULAMIN przyznawania stypendiów sportowych!!!