Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Strategia promocyjna Marki Małopolska

Marka Małopolska jest jednym z kluczowych narzędzi wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i podwyższa jakość życia jego mieszkańców.
Samorząd województwa małopolskiego uznał, że budowa i promocja marki Małopolska na arenie krajowej i międzynarodowej to ważny sposób na zarządzanie rozwojem regionu. To stanowisko znalazło odzwierciedlenie w realizowanej w latach 2011-2020 Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Strategia zakładała, że dynamiczny rozwój Małopolski będzie możliwy dzięki sprawnemu i skutecznemu marketingowi regionalnemu, który ma się opierać na jednolicie zidentyfikowanej marce Małopolska.

Z tego powodu jednym z priorytetów województwa było stworzenie strategii promocyjnej marki Małopolska bazującej na dotychczasowych sukcesach oraz wprowadzanie nowych rozwiązań zgodnie z Programem Strategicznym Marketing Terytorialny. Program Strategiczny Marketing Terytorialny potwierdza, że wysoka atrakcyjność turystyczna i gospodarcza naszego regionu jest wzmacniana przez szereg udanych kampanii promocyjnych. Program to także ważne narzędzie do strategicznego planowania rozwoju Małopolski. Łączy on priorytety i założenia rozwoju regionu i wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Kraju 2020, która zakłada wspieranie specjalizacji regionów opartej na ich zasobach i możliwościach rozwojowych.

Pejzaż.

Jak wynika z badań Małopolska posiada dobrą sytuację wizerunkową, co stawia nasz region na wysokiej pozycji wśród marek terytorialnych. Wiele miejsc i wydarzeń z Małopolski cechuje duża atrakcyjność i rozpoznawalność, region prowadzi intensywną promocję w oparciu o swój potencjał. Teraz główne zadanie to zwiększenie koordynacji i uspójnienie marki, które wymaga dwutorowej intensyfikacji wysiłków: po pierwsze konsekwentnego wdrożenia procesu budowy marki Małopolska i potrzeby stymulowania partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów na rzecz marki regionu. Po drugie wzmożenia skoordynowanych przedsięwzięć marketingowych ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie wizerunku Małopolski, zgodnego z zamierzoną tożsamością marki regionu. 

Uwzględniając te założenia program strategiczny Marketing Terytorialny koncentruje się na budowie silnej, opartej na innowacyjnym potencjale regionu, skutecznie i efektywnie zarządzanej marce Małopolska. Ma to służyć podniesieniu konkurencyjności i rozwojowi społeczno – gospodarczemu Małopolski.

Proces budowy marki Małopolska

Marka regionu, przy wykorzystaniu naturalnych, kulturowych i turystycznych atutów, buduje jego potencjał gospodarczy, innowacyjny i przedsiębiorczy. Wspiera rozwój społeczny i zmienia jakość życia jego mieszkańców na lepsze. Właśnie z tego powodu budowa silnej marki Małopolska jest kluczowym wyzwaniem dla naszego regionu. Budowa silnej marki Małopolska nie jest jednak możliwa bez ustalenia jej tożsamości

O potencjale marki regionu decyduje również znak graficzny. Znak marki Małopolska (przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w 2015r.) powstał w odpowiedzi na potrzebę wykreowania mocnej i nowoczesnej marki Małopolska, opartej o potencjał innowacyjności, a jednocześnie mocno związanej z korzeniami i tradycjami regionu. W oparciu o znak graficzny województwo opracowało System Identyfikacji Wizualnej jako główne narzędzie do budowy marki Małopolska.

Logo Małopolski w kole.
Nie bez znaczenia przy osiągnięciu sukcesu jest również zbudowanie sieci relacji partnerskich wokół marki Małopolska i wzmocnienia poczucia współuczestniczenia w jej rozwoju i współdecydowania o jej przyszłym kształcie. Właśnie z tego powodu województwo opracowało System Koordynacji Marki Małopolska, który stanowi kodeks współpracy samorządu z podmiotami w procesie budowy marki.

Nie ma promocji bez strategii

Udana promocja regionu to promocja rzeczywistych, wyróżniających atutów, wiarygodna, oparta na wyrazistej i przekonującej symbolice, mocno zakorzeniona w celach rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. A przy tym:

  • konsekwentna,
  • spójna,
  • dobrze adresowana,
  • konkurencyjna względem działań promocyjnych innych regionów

Czyli wykorzystująca świadomie wartości regionalne, kreująca atrakcyjną „osobowość” miejsca i jego mieszkańców, zmieniająca oblicze regionu – od zastanych wyobrażeń o nim, do aspiracyjnej, „markowej” tożsamości.

Logo Facebooka z adresem strony Lubię Małopolskę na Facebooku.