Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Rada ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Małopolską Radę ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom powołano Uchwałą Nr 693/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2022 roku.

Małopolska Rada ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom jest organem monitorującym i koordynującym realizację poszczególnych celów operacyjnych Małopolskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na lata 2022-2026.

Do zadań Rady należy:

 1. analiza sytuacji zdrowotnej w zakresie uzależnień oraz ocena potrzeb mieszkańców województwa małopolskiego, wyrażanie stanowiska oraz przedstawienie rekomendacji w tych sprawach,
 2. opiniowanie metod i środków służących realizacji Małopolskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na lata 2022-2026,
 3. opiniowanie programów służących przeciwdziałaniu uzależnieniom,
 4. opracowywanie i realizacja strategicznych kierunków współpracy na szczeblu gminnym, powiatowym, regionalnym i międzynarodowym,
 5. analizowanie dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie uzależnień,
 6. udział w innych niezbędnych pracach mających znaczenie dla poprawy sytuacji zdrowotnej mieszkańców województwa małopolskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Skład Rady:

Przewodniczący Rady:

 1. Przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego sprawujący opiekę merytoryczną i konsultacyjną nad sprawami ochrony zdrowia

Wiceprzewodniczący Rady:

 1. Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 2. Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Członkowie Rady:

 1. Przedstawiciel Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego,
 2. Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego,
 3. Przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie,
 4. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej,
 5. Przedstawiciel Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,
 6. Przedstawiciel Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 7. Przedstawiciel Oddziału Leczenia Uzależnień Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
 8. Przedstawiciel Oddziału Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie,
 9. Przedstawiciel Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie,
 10. Przedstawiciel Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.,
 11. Przedstawiciel Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach,
 12. Przedstawiciel Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie,
 13. Przedstawiciel Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach,
 14. Przedstawiciel Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień mieszczącego się w strukturze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju,
 15. Przedstawiciel Poradni Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach,
 16. Przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa,
 17. Przedstawiciel Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,
 18. Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
 19. Przedstawiciel Kuratora Oświaty w Krakowie,
 20. Przedstawiciel Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
 21. Przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie,
 22. Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
 23. Przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Krakowie,
 24. Przedstawiciel Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie,
 25. Przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej w Krakowie,
 26. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
 27. Przedstawiciel Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie,
 28. Przedstawiciel Stowarzyszenia MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby w Krakowie,
 29. Przedstawiciel Stowarzyszenia MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie,
 30. Przedstawiciel Fundacji Wspomagającej Wychowanie ARCHEZJA,,
 31. Pełnomocnik Wójta Gminy Zielonki ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 32. Przedstawiciele innych instytucji (w uzasadnionych przypadkach).

Sekretarz Rady, pracownik Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej wskazany przez Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, bez prawa głosu.