Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rada ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny

Ideą powołania Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny jest konieczność pogłębiania współpracy na rzecz równego traktowania we wszystkich obszarach życia społecznego. W szczególności obejmuje kwestie podnoszenia świadomości społecznej przeciwdziałanie naruszeniom zasady równego traktowania, współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w tym zakresie.

Celem Rady jest aktywne wspieranie działań Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny, szczególnie w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną, a także dbałość o przestrzeganie konstytucyjnych praw rodziny.

Członkowie Rady uczestniczą w jej pracach społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

W skład Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny wchodzą:

1. Przewodniczący Rady - Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny

2. Członkowie Rady:

  1.  Rzecznik Funduszy Europejskich;
  2. Koordynator Zespołu Radców Prawnych;
  3. trzech przedstawicieli Sejmiku Województwa Małopolskiego;
  4. dwóch przedstawicieli strony społecznej dotyczącej szeroko pojętej tematyki równego traktowania oraz kwestii rodziny.

3. Sekretarz Rady - pracownik Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM

Dane teleadresowe:

Obsługa działalności Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny w Województwie Małopolskim:

Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
1 piętro (budynek B), pokój 152
tel.: 12 63 03 202
e-mail:  

UCHWAŁY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO