Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Infrastruktury Drogowej i Transportu

Dyrektor Departamentu: Michał Pierzchała
Zastępca Dyrektora Departamentu: Paweł Obrzut
Zastępca Dyrektora Departamentu:
Krystian Zieliński

Sekretariat:
Kraków, ul. Radziwiłłowska 1
tel.: 12 63 03 380
e-mail: 

Departament Infrastruktury Drogowej i Transportu:

 1. opracowuje i wdraża strategię rozwoju transportu oraz bierze udział w opracowaniu innych dokumentów strategicznych w zakresie dotyczącym transportu,
 2. wykonuje zadania Marszałka określone w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych,
 3. prowadzi działania w zakresie rozwoju zintegrowanego transportu, w tym kolei aglomeracyjnej,
 4. opracowuje zasady rozwoju i finansowania sieci transportu pasażerskiego,
 5. ocenia i monitoruje projekty infrastruktury transportowej, szczególnie w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków pomocowych,
 6. przygotowuje analizę potrzeb przewozowych mieszkańców Województwa,
 7. wykonuje zadania samorządu województwa określone w ustawie o kierujących pojazdami,
 8. prowadzi sprawy związane z wykonywaniem przewozów w krajowym transporcie drogowym osób – przewozy regularne i przewozy regularne specjalne – na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, oraz wykraczających poza obszar Województwa,
 9. prowadzi sprawy związane z dopłatami do przewozów dla przewoźników z tytułu obowiązujących ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich,
 10. prowadzi sprawy z zakresu numeracji dróg powiatowych i gminnych oraz zaliczania dróg do poszczególnych kategorii oraz opiniowania propozycji zmiany kategorii dróg krajowych i powiatowych,
 11. prowadzi sprawy związane z wydawaniem, odmawianiem i cofaniem zezwoleń na produkcję tablic rejestracyjnych,
 12. wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad Małopolskimi Ośrodkami Ruchu Drogowego,
 13. wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
 14. opracowuje plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
 15. wykonuje zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, w tym zawiera umowy na usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej,
 16. prowadzi sprawy związane z gospodarowaniem taborem kolejowym stanowiącym własność Województwa.

Sugestie dotyczące organizacji pasażerskiego transportu kolejowego w Województwie Małopolskim można kierować na adres poczty elektronicznej:
e-mail: