Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wynika z realizacji misji, która brzmi:

Działamy na rzecz rozwoju Małopolski

Priorytety Polityki ZSZ:

  •  Poprawa jakości życia mieszkańców regionu poprzez realizację Strategii Rozwoju Województwa
    Małopolskiego
  • Stałe doskonalenie jakości świadczonych usług w celu podnoszenia satysfakcji klientów

Cele ogólne:

1. Zapewnienie udziału mieszkańców w zarządzaniu regionalną wspólnotą samorządową.
2. Sprawne i skuteczne realizowanie usług publicznych: bezstronność, zgodność z prawem,
terminowość, otwartość na potrzeby klientów.
3. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
4. Nowoczesne zarządzanie Urzędem z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi.
5. Kultura organizacyjna oparta o zasadę ciągłego doskonalenia.
6. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Urzędzie.
7. Przestrzeganie zasad etyki określonych w przepisach prawa i Kodeksie etyki pracowników Urzędu.
8. Profesjonalne kadry Urzędu obejmujące aktywnych i zaangażowanych liderów, oraz kompetentnych
i zmotywowanych pracowników.