Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski

Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (KWSTiGM) jest ciałem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa w zakresie polityki rozwoju gospodarczego województwa.

Zarząd Województwa Małopolskiego powołał KWSTiGM w 2003 roku w wyniku konsultacji ze środowiskiem gospodarczym i przedstawicielami samorządów terytorialnych różnych szczebli oraz mając na uwadze potrzebę współpracy z tymi środowiskami przy projektowaniu i wdrażaniu polityki rozwoju.

Zadania KWSTiGM:
• wypracowywanie stanowisk i opinii oraz wymiana informacji w sprawach związanych z szeroko pojętym rozwojem gospodarczym Województwa Małopolskiego;
• współpraca w zakresie identyfikowania problemów polskich przedsiębiorców, rozpoznawanie możliwości pomocy i wspólne poszukiwanie rozwiązań;
• konsultacje dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju gospodarczego Małopolski, współudział w ich projektowaniu i opracowaniu;
• udział w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji strategicznych Małopolski;
• promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski;
• wyrażanie opinii, przyjmowanie stanowisk poprzez podejmowanie uchwał w sprawach
z zakresu rozwoju gospodarczego.

Skład KWSTiGM
Komisja składa się z 24 przedstawicieli, w tym 12 ze strony samorządów terytorialnych i 12 ze strony samorządów gospodarczych. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie. Członków Komisji powołuje i odwołuje Marszałek Województwa Małopolskiego w drodze zarządzenia.
Skład KWSTiGM

Sekretariat Komisji
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
tel.: 12/ 63-03-444 (sekret. dep.), faks: 12/ 63-03-445
12/ 63-03-247 (bezpośredni do sekret. Komisji)
e-mail: