Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Środowiska

Dyrektor Departamentu Środowiska - Kinga Radoń
tel.: +48 12 63 03 140                                                                                                                                                                                                                                            e-mail:                                                                                                                                                                                                     nr pokoju: 550

Zastępca Dyrektora Departamentu - Tomasz Pietrusiak
tel.: +48 12 63 03 140
e-mail:
nr pokoju: 23 (ul. Królewska 57 – Biprostal niski budynek)

Zastępca Dyrektora Departamentu, Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. klimatu, środowiska i poprawy jakości powietrza -        Dagmara Hnat-Szumny
tel.: +48 12 63 03 140
e-mail:
nr pokoju: 552

Zastępca Dyrektora Departamentu - Justyna Danek                                                                                                                                                                                 tel.: +48 12 63 03 140                                                                                                                                                                                                                                             e-mail:                                                                                                                                                                                               nr pokoju: 554

Geolog Wojewódzki - Marzena Gancarz
tel.: +48 12 63 03 142
e-mail:
nr pok. 4 (ul. Królewska 57 – Biprostal wysoki budynek)

Sekretariat:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Opis lokalizacji
tel. 12 63 03 140 
fax. 12 63 03 141 
e-mail:

Obsługa w zakresie wniosków BDO oraz sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami: 12 37 96 074, 12 63 03 297, 12 37 96 093, 12 63 03 492, 12 63 03 587, 12 37 96 026, 12 39 74 455 , 12 63 03 592, 12 39 74 457, 12 61 60 968, 12 61 60 971, 12 63 03 495.

Obsługa w zakresie płatności opłaty rocznej i rejestrowej: 12 63 03 315,12 63 03 501.

Obsługa w zakresie sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi: 12 37 96 044, 12 63 03 311, 12 63 03 101 , 12 63 03 241, 12 63 03 566, 12 63 03 177, 12 63 03 163, 12 63 03 203.

Obsługa w zakresie sprawozdań wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi: 12 63 03 239, 12 63 03 246.

Departament Środowiska:

 1. realizuje zadania województwa wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska,
 2. opracowuje i realizuje w zakresie działań województwa programy ochrony i kształtowania środowiska na szczeblu wojewódzkim, w tym związane z gospodarką wodną, odpadami, ochroną przed hałasem i ochroną powietrza:
  a) program ochrony środowiska,
  b) plan gospodarki odpadami,
  c) program ochrony środowiska przed hałasem,
  d) program ochrony powietrza,
 3. realizuje inne zadania ustawowe dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 4. wydaje decyzje reglamentujące korzystanie ze środowiska w zakresie: odpadów, wody i powietrza,
 5. realizuje zadania z ustawy o bateriach i akumulatorach,
 6. realizuje zadania z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opłaty za substancje kontrolowane, opłaty rejestrowej za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, opłaty recyklingowej za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
 7. prowadzi rachunkowość opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opłaty za substancje kontrolowane, opłaty rejestrowej za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, opłaty recyklingowej za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
 8. realizuje zadania wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 9. prowadzi działania w zakresie prawa geologicznego i górniczego,
 10. realizuje zadania z zakresu ochrony przyrody oraz wykonuje czynności związane z nadzorem sprawowanym przez Zarząd nad Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań statutowych.

Udostępnianie informacji o środowisku

Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.