Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami

Właściciel lub inny władający: spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, składowiskiem odpadów jest obowiązany zatrudniać kierownika posiadającego świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Podobnie zarządzający obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych winien posiadać świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydaje marszałek województwa, po złożeniu przez zainteresowanego egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami z wynikiem pozytywnym.

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez marszałka województwa.

Egzamin odbywa się raz na kwartał, o ile został złożony co najmniej jeden wniosek o jego przeprowadzenie.

Szczegółowe informacje odnośnie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami: