Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Publiczny transport zbiorowy

Województwo Małopolskie zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. a i c ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich.

Do zadań organizatora należy:

 • planowanie rozwoju transportu;
 • organizowanie publicznego transportu zbiorowego;
 • zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Podstawowym dokumentem prawa miejscowego jest Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim, przyjęty Uchwałą Nr LVI/908/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Plan został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 12 listopada 2014 r.

Plan transportowy województwa małopolskiego zakłada, że fundamentem systemu transportowego w Małopolsce będzie transport kolejowy. Dopełnieniem usług kolejowych ma być sieć dowozowych linii autobusowych, o charakterze użyteczności publicznej, do wybranych zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Plan zakłada też uruchomienie regularnych linii autobusowych użyteczności publicznej o znaczeniu regionalnym.

Przewozy kolejowe finansowane przez Województwo Małopolskie realizowane są przez trzech operatorów:

Na trasach obsługiwanych wspólnie przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. i POLREGIO S.A. obowiązuje wzajemne honorowanie biletów. Informacja na temat honorowania biletów tych operatorów w pociągach Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. dostępna jest na stronie internetowej (odnośnik).

Aktualne rozkłady jazdy, regulaminy przewozów, a także obowiązujące warunki taryfowe i cenniki biletów dostępne są na stronach internetowych operatorów.

Ogólnopolska wyszukiwarka połączeń kolejowych dostępna jest na stronie zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Portal Pasażera.

Od dnia 2 listopada 2022 r. zaczął obowiązywać nowy cennik biletów w transporcie kolejowym na obszarze Województwa Małopolskiego. Natomiast od roku 2020 r. obowiązuje pełna integracja biletowa w przewozach kolejowych organizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Ujednolicone zostały oferty biletowe dostępne w pociągach obsługiwanych przez Koleje Małopolskie i POLREGIO oraz wprowadzone zostały nowe oferty specjalne – „Bilety Małopolskie”.

Wykaz obecnie obowiązujących ofert biletowych prezentuje się następująco:

Oferty podstawowe:

1. Taryfa Małopolskabilety:

 • jednorazowe TAM,
 • jednorazowe TAM I Z POWROTEM (T/P),
 • czasowe dla seniora,
 • jednorazowe przy przejazdach do/z stacji Kraków Lotnisko,
 • jednorazowe T/P przy przejazdach do/z stacji Kraków Lotnisko,
 • grupowe,
 • grupowe przy przejazdach do/z stacji Kraków Lotnisko,
 • odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę,
 • odcinkowe miesięczne imienne T/P,
 • odcinkowe miesięczne „na okaziciela” T/P,
 • zintegrowane odcinkowe miesięczne imienne T/P.

2. Taryfa Górska – bilety:

 • jednorazowe TAM,
 • jednorazowe T/P,
 • odcinkowe miesięczne imienne T/P.

3. Taryfa Aglomeracyjna Kraków – bilety:

 • czasowe liniowe,
 • strefowe czasowe.

4. Taryfa Podhalańska – bilety:

 • czasowe,
 • odcinkowe miesięczne imienne T/P.

5. Taryfa Sądecka – bilety:

 • strefowe czasowe,
 • strefowe miesięczne imienne.

6. Taryfa Wielicka – bilety:

 • czasowe,
 • odcinkowe miesięczne imienne,
 • czasowe ALD (Autobusowe Linie Dowozowe) dla Seniora,
 • odcinkowe miesięczne imienne ALD dla Seniora.

Oferty specjalne:

1. Małopolski bilet dla rodziny.

2. Małopolski bilet dla rodziny – Lotnisko.

3. Małopolski bilet rowerowy:

 • bilety jednorazowe,
 • bilety sieciowe miesięczne imienne.

4. Małopolski bilet dla „Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi”:

 • bilety dobowe,
 • bilety miesięczne imienne.

5. Małopolski bilet na „Dzień bez samochodu”.

Uczniowie, studenci, czy grupy turystyczne mają możliwość skorzystania z oferty biletów grupowych. Kupując co najmniej 20 identycznych biletów w ramach jednej transakcji otrzymają zniżkę na poziomie 10%.

Dla przedsiębiorstw i instytucji dostępne są bilety miesięczne „na okaziciela”. Dzięki nim w przejazdach służbowych pracownicy mogą częściej wykorzystywać transport kolejowy, bez konieczności każdorazowego zakupu biletu jednorazowego. Bilety „na okaziciela” będą zapisywane na karcie MKA (Małopolska Karta Aglomeracyjna).

Z Małopolskim biletem dla rodziny weekendowe podróże po Województwie są jeszcze łatwiejsze. Pasażerowie mogą przemieszczać się pomiędzy wybranymi przystankami w niższej cenie w wybraną sobotę, niedzielę lub święto bez ograniczeń.

Wprowadzona została także specjalna oferta dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Osoby, posiadające stosowną legitymacją mają możliwość zakupu biletu miesięcznego w cenie 10 zł oraz biletów dobowych w cenie 1 zł.

Nową ofertę zyskały również osoby, które ukończyły 60 rok życia. Bez znaczenia jest fakt, czy korzystają z pociągów obsługiwanych przez POLREGIO czy Koleje Małopolskie – za każdym razem zniżka na przejazd będzie identyczna.

Dla miłośników dwóch kółek również wprowadzone zostały ułatwienia. Osoby sporadycznie podróżujące z rowerami będą mogły skorzystać z oferty Małopolski bilet rowerowy, dzięki czemu za przewóz roweru zapłacą 4 zł, natomiast osoby regularnie korzystające z rowerów oraz pociągów w ramach tej oferty mają możliwość zakupu biletu miesięcznego za kwotę 35 zł.

22 września każdego roku pasażerowie mogą skorzystać z oferty Małopolski bilet „Dzień bez samochodu”, która dostępna jest z wyprzedzeniem w aplikacji mobilnej iMKA.

Mieszkańcy aglomeracji krakowskiej uzyskali także możliwość korzystania z biletów czasowych w ramach Taryfy Aglomeracyjnej.

Oprócz ww. ofert obowiązuje również ulga 100% dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz wprowadzony został bilet Małego Małopolanina z ulgą 50 % tj. bilet okresowy dla dzieci od ukończenia 4 roku życia do czasu rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Bilety są dostępne przede wszystkim w systemie pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna, ale także w innych kanałach sprzedaży wykorzystywanych przez Operatorów.

Szczegółowe cenniki oraz warunki taryfowe dostępne są na stronach:

Sprawozdania dotyczące zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, w zakresie publicznego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Województwo Małopolskie (od 2018 r.) dostępne na są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego, w zakładce "Organizacja publicznego transportu zbiorowego".

Zestawienie środków finansowych przeznaczonych przez Województwo Małopolskie na realizację zadań związanych z organizowaniem i dotowaniem kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2008 - 2017, można natomiast pobrać poniżej.

Zdjęcie przedstawia pociąg Kolei Małopolskich, stojący przy peronie na dworcu kolejowymKoleje Małopolskie sp. z o.o. / Źródło: Archiwum UMWM

W celu realizacji zadań przewozowych w regionalnym transporcie kolejowym w grudniu 2013 roku Samorząd Województwa Małopolskiego powołał Spółkę Koleje Małopolskie sp. z o. o. (Uchwała Nr XLIV/705/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2013 r. oraz Uchwała Nr 1518/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2013 r.). Spółka ta jest podmiotem, w którym 100% udziałów posiada Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Główne cele działalności Spółki Koleje Małopolskie to:

 1. realizacja wojewódzkich i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym w tym w strefie transgranicznej oraz świadczenie usług związanych z przewozem,
 2. rozwijanie nowoczesnego transportu kolejowego na terenie województwa małopolskiego,
 3. wykorzystanie węzłów przesiadkowych Parkuj i Jedź (P+R) z innymi przewoźnikami,
 4. zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów,
 5. wprowadzenie cykliczności przewozów,
 6. zwiększenie komfortu podróży,
 7. integrowanie transportu publicznego,
 8. zintegrowanie ofert taryfowych wiążących kolej i innych przewoźników oraz integracja systemów pasażerskiego transportu zbiorowego,
 9. zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko poprzez przejęcie ruchu pasażerskiego z transportu drogowego przez transport kolejowy,
 10. doskonalenie i podnoszenie standardów w zakresie transportu kolejowego,
 11. poprawa dostępności pociągów dla osób o ograniczonej mobilności,
 12. zakup i modernizacja taboru kolejowego.

Zdjęcie przedstawia pasażerów wsiadających do pociągu na dworcu kolejowymRozwiązania transportowe przyjazne środowisku / Źródło: Archiwum UMWM

Szybka Kolej Aglomeracyjna (SKA)  to przedsięwzięcie organizacyjno-techniczne polegające na uruchomieniu szynowego systemu transportowego na terenie województwa z wykorzystaniem istniejącej sieci kolejowej. Obecnie funkcjonują trzy linie SKA:

 • SKA1: Kraków Lotnisko – Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia;
 • SKA2: Sędziszów – Kraków Główny – Podbory Skawińskie - Przeciszów;
 • SKA3: Oświęcim – Trzebinia – Kraków Główny – Tarnów.

Szybka Kolej Aglomeracyjna cieszy się dużą popularnością wśród podróżnych. Atrakcyjne rozkłady jazdy, nowoczesny tabor oraz konkurencyjne ceny biletów powodują, że liczba pasażerów korzystających z systemu SKA systematycznie wzrasta.

Baner Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej

Integralnym elementem systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej jest projekt Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA). MKA jest zintegrowanym biletem dającym możliwość korzystania z różnych środków transportu w różnych miejscach Małopolski, parkingów, a docelowo również z innych usług.

Małopolska Karta Aglomeracyjna to w pełni spersonalizowany nośnik, na którym można zapisywać usługi transportowe dostępne w systemie MKA tj. bilet na pociąg, tramwaj, autobus, a także parking P&R. Używając karty MKA w Krakowie, pasażerowie mają możliwość darmowego korzystania z krakowskiego systemu parkingów P&R.

Małopolska Karta Aglomeracyjna to również aplikacja mobilna – iMKA. Dostępna jest dla systemów operacyjnych iOS oraz Android.

Pasażerowie mają możliwość wyboru Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej w tradycyjnej formie karty plastikowej lub aplikacji mobilnej.

System MKA wdrażany jest systematycznie – obecnie MKA daje możliwość korzystania z:

 • usług przewozowych świadczonych w transporcie kolejowym przez Spółki: Koleje Małopolskie sp. z o.o. i POLREGIO S.A.;
 • systemów komunikacji miejskiej funkcjonujących w:
  • Krakowie,
  • Miechowie
  • Nowy Targu,
  • Oświęcimiu,
  • Tarnowie,
  • Wieliczce,
  • Zakopanem;
 • Autobusowych Linii Dowozowych obsługiwanych przez Spółkę Koleje Małopolskie sp. z o.o.;
 • parkingów P&R.

Docelowo system MKA obejmie m.in. połączenia na całej sieci kolejowej w Małopolsce, linie autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, a w przypadku zainteresowania również prywatnych przewoźników, systemy transportu miejskiego w poszczególnych miastach, strefy płatnego parkowania, bilety innych operatorów i organizatorów.

Więcej informacji na temat Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej dostępnych jest na stronie: Małopolska Karta Aglomeracyjna.

Począwszy od roku 2003 Województwo Małopolskie dokonuje zakupu taboru wykorzystywanego do obsługi połączeń kolejowych na terenie Małopolski uzyskując poprawę komfortu podróżowania i jakości oferty przewozowej.

Zakupione pojazdy są udostępniane operatorom świadczącym usługę w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

Województwo Małopolskie jest właścicielem 45 pojazdów, w tym 42 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych:

 1. Trzy autobusy szynowe z napędem spalinowym (serie SA109 i SA133). Pojazdy te zostały udostępnione do realizacji przewozów kolejowych na terenie województwa pomorskiego.

   Zdjęcie przedstawia pociąg serii SA109 w czasie przejazduAutobus szynowy z napędem spalinowym serii SA109
  Zdjęcie przedstawia pociąg serii SA133 w czasie przejazduAutobus szynowy z napędem spalinowym serii SA133
 2. Sześć trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN63A) – zakup zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

  Zdjęcie przedstawia pociąg serii EN63A na peronieElektryczny zespół trakcyjny serii EN63A
 3. Sześć trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN64) oraz czterech dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN99)  – zakup zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

  Zdjęcie przedstawia pociąg serii EN64 w czasie przejazduElektryczne zespoły trakcyjne serii EN64Zdjęcie przedstawia pociąg serii EN99Elektryczny zespół trakcyjny serii EN99 

 4. Pięć pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN79) oraz osiem czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN78) – zakup realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zdjęcie przedstawia pociąg serii EN78Elektryczny zespół trakcyjny serii EN78

Zdjęcie przedstawia pociąg serii EN79 na peronieElektryczny zespół trakcyjny serii EN79

 1. Cztery czteroczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne (seria EN76B) – zakup realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

       Zdjęcie przedstawia Elektryczny zespół trakcyjny serii EN76BElektryczny zespół trakcyjny serii EN76B

 1. Dziewięć czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (seria EN78A) – zakup realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

       Zdjęcie przedstawia Elektryczny zespół trakcyjny serii EN78AElektryczny zespół trakcyjny serii EN78A

W dniu 12 kwietnia 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zostało zamieszczone ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia przez Województwo Małopolskie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

Z powyższym ogłoszeniem można zapoznać się pod tym adresem: OGŁOSZENIE.